Χαϊκοῦ τῆς Ἂνοιξης

Μαρτίου 23, 2017

1)

Ἓλα παὶξε μαζὶ μου

σπουργὶτι

ὀρφανεμὲνο.

-Issa-

2)

Ἀνοιξιὰτικο ἀπὸβραδο

στὸν ἲσκιο τοῦ ναοῦ

ἓνας παρὰξενος ἰκὲτης.

-Basho-

3)

Νὰ τὴν κὸψεις τὶ κρὶμα

νὰ τὴν ἀφὴσεις τὶ κρὶμα

ἂχ! αὐτὴ ἡ βιολὲττα.

-Naojo-

 

(Χαἱκοῦ-μτφρ.Χ.Καφτερὰνης,Η.Γκοὺμας-Cigale)

Saoul Leiter (1923-2013 Ἀμερικανος φωτογρὰφος)

Μαρτίου 23, 2017

Saul Leiter_11

Χαϊκοῦ τῆς Ἂνοιξης

Μαρτίου 22, 2017

1)

Κι ὁ ἲσκιος μου

γεμᾶτος σφρὶγος

τὴν πρὼτη μὲρα τῆς Ἂνοιξης.

-Issa-

2)

Πὰγος καὶ νερὸ

μὲ λυμὲνες διαφορὲς

ξαναγὶνονται φὶλοι.

-Teishitsu-

3)

Ξερὸκλαδα

ἂν καὶ μαζεμὲνα γιὰ τὴ φωτιὰ

βγὰζουν μπουμποὺκια.

-Boncho-

(Χαϊκοῦ-μτφ.Χ.Καφτερὰνης-Η.Γκοὺμας,Cigale)

Saoul Leiter (1923-2013 Ἀμερικανος φωτογρὰφος)

Μαρτίου 22, 2017

Saul Leiter_12

Mendelssohn : Spring Song (ἀπὸ Μπὰμπη)

Μαρτίου 22, 2017

Χαϊκοῦ τῶν ὲποχῶν (Λ.Τσαμαντὰνη)

Μαρτίου 21, 2017

1)

Tὸ παρὰθυρο

τῆς Ἂνοιξης ἂνοιξε

ἡ κοιμωμὲνη.

2)

Ξὰφνου ἒσπασε

θρὺψαλα ὁ Χειμὼνας-

μὲ ἓνα κοὺ-κου.

3)

Τὸσο τρυφερὴ

ἡ Ἂνοιξη,σὰν δειλὸ

δειλινὸ μπαὶνει.

 

(Λ.Τσαμαντὰνη-Χαϊκοῦ τῶν ὲποχῶν-Γαβριηλὶδης)

 

Saoul Leiter (1923-2013 Ἀμερικανος φωτογρὰφος)

Μαρτίου 21, 2017

Saul Leiter_09

Κὰτω ἀπ᾽τὸ βὰρος (Ἀλ.Κωνσταντὶνου)

Μαρτίου 20, 2017

Κὰτω ὰπ᾽τὸ βὰρος τῆς ὀργῆς

που πρυτανεὺει

ἀντὲχω τὸν Παρὰδεισο᾽

Αἱμορραγῶ,αἱμορραγῶ,οὐρλιὰζω.

Καὶ ἡ ζωὴ νὰ μαὶνεται ἀδὴριτη,

σκληρὴ σὰν τὸ διαμὰντι…

Ἀντεχω τὸν Παρὰδεισο

κι ὁ  κὸσμος ἂθυρμα γιὰ τὸ δικὸ μου

πνεῦμα.

 

(Ἀλ.Κωνσταντὶνου-Παλαιὸπολις καὶ ἂλλα ποιἠματα-Κὲδρος)

Chuck Berry – Maybellene (live 1958)

Μαρτίου 20, 2017

Saoul Leiter (1923-2013 Ἀμερικανος φωτογρὰφος)

Μαρτίου 20, 2017

Saul Leiter_10