Archive for the ‘χαϊκού’ Category

Χαϊκοῦ τῆς Ἂνοιξης

Μαρτίου 28, 2017

1)

Ὰπο ποιὸ δὲνδρο

δὲ γνωρὶζω

ὃμως τὶ ἂρωμα !

(Basho)

2)

Γιὰ καρδιὰ

χωρὶς ὰμφιβολὶες

τὰ λευκὰ ἂνθη τῆς δαμασκηνιᾶς.

(Mokuin)

3)

Ἡ ἀνθισμὲνη δαμασκηνιὰ

στὸν κῆπο

περιμὲνει τὸν περιβιλὰρη.

(Kikakou)

 

(Χαϊκοῦ-ἐκδ.-Cigale)

Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτὸκου

Μαρτίου 25, 2017
Αποτέλεσμα εικόνας για ευαγγελισμοσ θεοτοκου
Ἤγγειλεν Υἱὸν Ἄγγελος τῇ Παρθένῳ,
Πατρὸς μεγίστης Βουλῆς μέγαν.
Γήθεο τῇ Μαρίῃ ἔφατ’ Ἄγγελος εἰκάδι πέμπτῃ.
Σήμερα η εκκλησία μας γιορτάζει το χαρμόσυνο μήνυμα της θείας ενσάρκωσης, που με τόσο σαφή τρόπο μας το παρουσιάζει ο ευαγγελιστής Λουκάς στο Ευαγγέλιο του (κεφ. Α’ στίχ. 26-38).
Την ήμερα αυτή, ο θεόσταλτος αρχάγγελος Γαβριήλ παρουσιάζεται στην Παρθένο Μαρία, στη Ναζαρέτ και της ανήγγειλε ότι θα γεννήσει το Σωτήρα του κόσμου, τον Ιησού Χριστό.
Και Όταν η Παρθένος αναρωτήθηκε πώς ήταν δυνατό να συλλάβει χωρίς άνδρα, ο αρχάγγελος της απάντησε ότι «το Άγιο Πνεύμα θα έλθει σε σένα και η δύναμη του Υψίστου θα σε επισκιάσει» Τότε η σεμνή κόρη, η Παρθένος Μαρία, του απάντησε ταπεινά.

«Ιδού λοιπόν, η δούλη του Κυρίου. Ας γίνει το θέλημα Εκείνου». και καθώς ο Γαβριήλ εξαφανίστηκε από μπροστά της, συντελέστηκε το μεγαλύτερο μυστήριο της ανθρωπότητας. με τρόπο υπερφυσικό, η Παρθένος συνέλαβε στην άχραντη κοιλιά της, τον Υιό και Λόγο του Θεού. Εκείνον πού με την εκούσια θυσία του επάνω στο Σταυρό, έσωσε το ανθρώπινο γένος από τον αιώνιο θάνατο και την καταστροφή στην οποία είχε οδηγηθεί μετά την πτώση των πρωτοπλάστων από τον παράδεισο και την εμφάνιση της αμαρτίας στον κόσμο.

Αξίζει, όμως, να δούμε πως οι εμπνευσμένοι υμνωδοί της Εκκλησίας μας έψαλαν το κοσμοσωτήριο άγγελμα:

«Σήμερον χαράς Ευαγγέλια παρθενική πανήγυρις τα κάτω τοις άνω συνάπτεται• ο Αδάμ καινουργείται η Εύα της πρώτης λύπης ελευθερούται και η σκηνή της καθ’ ημάς ουσίας τη θεώσει του προσληφθέντος φυράματος ναός Θεού κεχρημάτικεν.

Ω μυστήριον! ο τρόπος της κενώσεως άγνωστος, ο τρόπος της συλλήψεως άφραστος. Άγγελος λειτουργεί τω θαύματι παρθενική γαστήρ τον Υίόν υποδέχεται, Πνεύμα άγιον καταπέμπεται Πατήρ άνωθεν ευδοκεί, και το συνάλλαγμα κατά κοινήν πραγματεύεται βούλησιν εν ω και δι’ ου σωθέντες, συνωδά τω Γαβριήλ, προς την Παρθένον βοήοωμεν χαίρε, κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, εξ ης ή σωτηρία, Χριστός ο Θεός ημών, την καθ’ ημάς προσλαβόμενος φύσιν προς εαυτόν έπανήγαγεν».

Οι αρχές της εορτής του Ευαγγελισμού δεν είναι επακριβώς γνωστές.

Το γεγονός ότι η Αγία Ελένη έκτισε στη Ναζαρέτ βασιλική, στην οποία περιλαμβανόταν κατά παράδοση ο οίκος της Θεοτόκου, όπου αυτή δέχθηκε τον Ευαγγελισμό, επέδρασε ίσως στη σύσταση τοπικής εορτής.
Οι πρώτες μαρτυρίες περί αυτής ευρίσκονται στον Άγιο Πρόκλο, Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, το 430 μ.Χ. και στο Πασχάλιον Χρονικόν (624 μ.Χ.), όπου χαρακτηρίζεται ως συσταθείσα στις 25 Μαρτίου από τους θεοφόρους δασκάλους.

Η μεγαλοπρεπής πανήγυρη του Ευαγγελισμού ετελείτο από τους Βυζαντινούς στο ναό των Χαλκοπρατείων, όπου παρίσταντο και οι αυτοκράτορες.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ’.
Σήμερον τῆς σωτηρίας ἡμῶν τό Κεφάλαιον, καί τοῦ ἀπ᾽ αἰῶνος Μυστηρίου ἡ φανέρωσις· ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ, Υἱός τῆς Παρθένου γίνεται, καί Γαβριήλ τὴν χάριν εὐαγγελίζεται. Διό καὶ ἡμεῖς σὺν αὐτῷ τῇ Θεοτόκῳ βοήσωμεν· Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.Κοντάκιον
Ἦχος πλ. δ’.
Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τά νικητήρια, ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε. Ἀλλ᾽ ὡς ἔχουσα τό κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε νύμφη ἀνύμφευτε.

Χαϊκοῦ τῆς Ἂνοιξης

Μαρτίου 23, 2017

1)

Ἓλα παὶξε μαζὶ μου

σπουργὶτι

ὀρφανεμὲνο.

-Issa-

2)

Ἀνοιξιὰτικο ἀπὸβραδο

στὸν ἲσκιο τοῦ ναοῦ

ἓνας παρὰξενος ἰκὲτης.

-Basho-

3)

Νὰ τὴν κὸψεις τὶ κρὶμα

νὰ τὴν ἀφὴσεις τὶ κρὶμα

ἂχ! αὐτὴ ἡ βιολὲττα.

-Naojo-

 

(Χαἱκοῦ-μτφρ.Χ.Καφτερὰνης,Η.Γκοὺμας-Cigale)

Χαϊκοῦ τῆς Ἂνοιξης

Μαρτίου 22, 2017

1)

Κι ὁ ἲσκιος μου

γεμᾶτος σφρὶγος

τὴν πρὼτη μὲρα τῆς Ἂνοιξης.

-Issa-

2)

Πὰγος καὶ νερὸ

μὲ λυμὲνες διαφορὲς

ξαναγὶνονται φὶλοι.

-Teishitsu-

3)

Ξερὸκλαδα

ἂν καὶ μαζεμὲνα γιὰ τὴ φωτιὰ

βγὰζουν μπουμποὺκια.

-Boncho-

(Χαϊκοῦ-μτφ.Χ.Καφτερὰνης-Η.Γκοὺμας,Cigale)

Χαϊκοῦ τῶν ὲποχῶν (Λ.Τσαμαντὰνη)

Μαρτίου 21, 2017

1)

Tὸ παρὰθυρο

τῆς Ἂνοιξης ἂνοιξε

ἡ κοιμωμὲνη.

2)

Ξὰφνου ἒσπασε

θρὺψαλα ὁ Χειμὼνας-

μὲ ἓνα κοὺ-κου.

3)

Τὸσο τρυφερὴ

ἡ Ἂνοιξη,σὰν δειλὸ

δειλινὸ μπαὶνει.

 

(Λ.Τσαμαντὰνη-Χαϊκοῦ τῶν ὲποχῶν-Γαβριηλὶδης)

 

Χαϊκοῦ (Γιὸσα Μπουσὸν 1716-1783)

Μαρτίου 14, 2017

1)

Λευκὸ χρυσὰνθεμο

μπροστὰ σὲ τὸση τελειὸτητα

διστὰζει τὸ ψαλὶδι.

2)

Τὸ Φοὺρουε κὰτω ἀπ᾽τὴ βροχὴ,

γκρὶζα νερἀ,γκρὶζα ἂμμος,

ζωγραφιὰ δὶχως λὲξεις.

3)

Ὁ γερο-ψαρὰς

ἀγὸγγυστα ὑπομὲνει

τὴν κρὺα ἀπογευατινὴ βροχὴ.

(ΧΑΪΚΟΥ-βιβλιο…ΒΑΡΔΙΑ)

Τρὶστιχα καὶ Χὰϊ-Κὰϊ (Δ.Τσινικὸπουλος)

Μαρτίου 13, 2017

1)

Ἡ Φὺση

μυστηριωδῶς ἐκμυστηρεὲται

τὰ μυστικὰ της.

2)

Στὸ ἀλφαβητὰρι τῆς

φὺσης,βρισκὸμαστε

ἀκὸμα στὸ Ἂλφα.

3)

Φυσικὰ καὶ μαραὶνεται

ὁ ἂνθρωπος χωρὶς

βιβλιοθὴκη καὶ φυτὰ.

 

(Δ.Τσινικὸπουλος-Τρὶστιχα καῖ χὰϊ-κὰϊ-ΙΔΜΩΝ)

Χαϊκοῦ (ἀπὸ Παντελῆ)

Φεβρουαρίου 27, 2017

Σχετική εικόνα

Μιά πασχαλιά πριν
μπει σαρακοστή στέκει
στο τζάμι σπιτιού

Χαϊκοῦ (Γ.Γεωργοὺσης)

Φεβρουαρίου 15, 2017

1)

Ναὶ,θα δεῖς τὸ θαῦμα !

Μ᾽ἀπὸ ἐδῶ ὣς τὰ μὰτια

θὰ δεῖς τὸ δρὸμο;

2)

Ἂσ᾽τὴ σημαὶα᾽

τὸ σημαιοφὸρο δὲς

πρὶν ἀπ᾽τὰ ζὴτω.

3)

Καπνὸς στὶς στὲγες`

Ἰθὰκη ἢ πυρκαγιὰ;

Ἡ στὰχτη ξὲρει.

 

(ΔΑΙΔΑΛΟΣ-ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ)

Χαϊκοῦ (Γ.Γεωργοὺσης)

Φεβρουαρίου 14, 2017

1)

Πὲς το σὰν ψὲμμα:

πᾶς γι᾽ἀθὰνατο νερὸ

γι᾽ αὐτὸ λεὶπεις.

2)

Ὃλα τυχαὶα,

ἐκτὸς ἀπὸ τὴν τὺχη,

που᾽ ναι  ἂλλοθι.

3)

Ὃλα εὶς διπλοῦν

γιὰ νὰ μὲ σπαταλὴσουν

στὸ ἓνα καὶ ἀπλὸ.

(ΔΑΙΔΑΛΟΣ-ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ)