Περὶ τῆς Ἀναλὴψεως τοῦ Κυρὶου

(από Άγγελο Κ.)

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ

Τὴν ἴδια μέρα, Πέμπτη τῆς ἕκτης ἑβδομάδος ἀπὸ τὸ Πάσχα, γιορτάζουμε τὴν Ἀνάληψι τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Κάθισες Λόγε στὰ δεξιὰ τοῦ Πατρὸς

Κι ἔδωσες στοὺς μύστες ἀφαλέστερη πίστη

Ἐπειδὴ ὅταν ἦταν μαζὶ μὲ τοὺς μαθητὲς πρὸ τοῦ πάθους ὐποσχέθηκε τὴν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, λέγοντας:

«Συμφέρει νὰ φύγω. Ἐὰν δὲν φύγω ἐγώ, δὲν θὰ ἔρθει ὁ Παράκλητος». Καὶ πάλι: «ὅταν ἔρθει ἐκεῖνος, θὰ σᾶς διδάξει ὅλη τὴν ἀλήθεια».

Καὶ γι’ αὐτὸ μετὰ τὴν ἐκ νεκρῶν ἀνάσταση, γιὰ σαράντα μέρες ἐμφανιζόταν σὲ αὐτούς, ὄχι συνεχῶς, ἀλλὰ μὲ διαλείμματα, τρώγοντας καὶ πίνοντας μαζί τους, παρουσιάζοντάς τους βεβαιότερη τὴν ἀνάσταση.

Καὶ τελευταία, ἀφοῦ πολλὰ ὑποσχέθηκε γιὰ τὴν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν, τοὺς παρήγγειλε νὰ μὴν ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλήμ, ἀλλὰ νὰ μείνουν ἐκεῖ γιὰ νὰ δεχθοῦν τὴν παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ νὰ βαπτισθοῦν δι’ αὐτοῦ.

Γιατὶ προτύτερα ἦταν βαπτισμένοι μόνο στὸ νερὸ ἀπὸ τὸν Ἰωάννη (ἂν καὶ ἀργότερα ὁ Ἐπιφάνιος Κύπρου ἱστόρησε ὅτι ὁ μὲν Ἰωάννης ὁ Θεολόγος βαπτίζει τὴν Θεοτόκο, ὁ δὲ Πέτρος πάλι τοὺς λοιποὺς Ἀποστόλους). Τοὺς παρήγγειλε λοιπὸν νὰ μείνουν στὴν Ἱερουσαλὴμ γιὰ νὰ βεβαιωθεῖ ἐκεῖ ἀκριβῶς τὸ πρῶτο κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου, μήπως, ἂν πήγαιναν σὲ ξένους τόπους, τοὺς συκοφαντοῦσαν εὐκολότερα.

Κι ὅτι ἔπρεπε, ὅπως ἀκριβῶς γίνεται μὲ κάποιους στρατιῶτες, ἀπὸ ἐκεῖ νὰ προετοιμαστοῦν μὲ τὰ ὅπλα τοῦ Πνεύματος, κι ἔτσι νὰ προχωρήσουν στὴ μάχη μὲ τοὺς ἐχθροὺς τοῦ Χριστοῦ. 

Ἐπειδὴ λοιπὸν ἔφτασε ὁ καιρὸς τῆς Ἀναλήψεως, τοὺς βγάζει στὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν (ὀνομάζεται δὲ ἔτσι διότι εἶναι κατάφυτο μὲ πάρα πολλὲς ἐλιές)· καὶ συζητοῦσε μαζί τους γιὰ τὴν ἀνακήρυξή του στὰ πέρατα, ἀκόμα δὲ καὶ γιὰ τὴν ἀκατάλυτη Βασιλεία Του, τὴ μελλοντική, ἐπειδὴ κι ἐκεῖνοι ἐπρόκειτο νὰ ρωτήσουν τὰ δέοντα, ἔβλεπε νὰ εἶναι ἐκεῖ παροῦσα καὶ ἡ ἄχραντη μητέρα του, τοὺς στέλνει ἀγγέλους, ποὺ τοὺς ὑποδεικνύουν τὴν ἄνοδο στοὺς οὐρανούς.

Καὶ πράγματι μπροστά στὰ μάτια τους, ὄπως ἦταν ἀνάμεσά τους, τὸν πῆρε ἕνα σύννεφο κι ἄρχισε ν’ ἀνεβαίνει ψηλά. Κι ἔτσι τὸν ὁδηγοῦσαν οἱ Ἄγγελοι προτρέποντας ὁ ἔνας τὸν ἄλλον.

Καὶ εἶδαν ποὺ σηκώθηκαν οἱ οὐράνιες θύρες κι ἔμειναν κατάπληκτοι μὲ τὸ κόκκινο ἀπὸ τὰ αἵματα τῆς σάρκας του, κι ἀνέβηκε καὶ κάθησε στὰ δεξιὰ τοῦ Πατέρα, θεώνοντας τὴ σάρκα, καὶ τολμῶ νὰ πῶ, κάνοντάς την κι αὐτὴ ὁμόθεη. Κι ἐμεῖς μέσῳ αὐτῆς τῆς θέωσης συμφιλιωθήκαμε μὲ τὴ σάρκα, ἀφοῦ διαλύθηκε ἡ ἀρχαία ἔχθρα.

Καὶ στοὺς Ἀποστόλους οἱ Ἄγγελοι, μὲ μορφὴ ἀνδρῶν, παρουσιάστηκαν καὶ εἶπαν: ἄνδρες Γαλιλαῖοι, τι στέκεστε κατάπληκτοι, καὶ ἀτενίζετε στὸν οὐρανό; Αὐτὸς ποὺ βλέπετε, ὁ Θεὸς ὁ Ἰησοῦς μὲ τὴ σάρκα του, ἔτσι θὰ ἔρθει πάλι, δηλαδὴ μὲ τὴ σάρκα του·

πλὴν ὅμως ὄχι ὅπως πρῶτα φτωχικὰ καὶ ἥσυχα, ἀλλὰ μὲ δόξα μεγάλη, συνοδευόμενος ὅπως καὶ τώρα ἀπὸ τοὺς Ἀγγέλους.

Τότε οἱ Ἀπόστολοι κουράστηκαν νὰ κοιτάζουν καὶ ἐπέστρεψαν ἀπὸ τὸ Ὄρος τῶν Ἐλαιῶν.

Εἶναι κοντὰ στὴν Ἱερουσαλὴμ αὐτὸ κι ἀπέχει ἀπ’ αὐτὴν δυὸ χιλιάδες βήματα μὲ τὰ πόδια.

Αὐτὴ εἶναι ἡ ὁδὸς τοῦ Σαββάτου. Γιατὶ ἔτσι ἔχει νομοθετηθεῖ ἀπὸ τὸν Μωυσῆ, νὰ περπατάει κανεὶς τόσα βήματα τὸ Σάββατο. Γιατὶ ἀκριβῶς καὶ ἡ Σκηνὴ τοῦ μαρτυρίου τόσα βήματα μὲ τὰ πόδια ἀπεῖχε ἀπὸ τὸ κατάλυμα τῶν Ἰουδαίων.

Μποροῦσαν βέβαια μερικοὶ νὰ πᾶνε ἐκεῖ τὸ Σάββατο γιὰ νὰ προσκυνήσουν καὶ νὰ μὴν κάνουν πλέον τὴν πορεία.

Γι’ αὐτὸ ὀνομάστηκε καὶ ὁδὸς τοῦ Σαββάτου. Μερικοὶ πιστεύουν ἐξαιτίας αὐτοῦ ὅτι καὶ ἡ Ἀνάληψη τοῦ κυρίου ἔγινε Σάββατο, πράγμα ποὺ θεωρεῖται πιὰ ἀπίθανο. 

Ἐπέστρεψαν λοιπὸν οἱ Ἀπόστολοι, ἀνέβηκαν στὸ ὑπερῶο, ἐκεῖ ποὺ ἔμεναν, μαζὶ μὲ τὶς μυροφόρες γυναῖκες καὶ τὴν Μητέρα τοῦ Λόγου, καὶ ζοῦσαν μὲ νηστεία καὶ προσευχὴ καὶ δεήσεις περιμένοντας τὴν ἐπιφοίτηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὅπως ἦταν ἡ ὑπόσχεση.

Ένα Σχόλιο to “Περὶ τῆς Ἀναλὴψεως τοῦ Κυρὶου”

  1. Παντελής Says:

    απίστευτα…. ωραία και τα δύο κείμενα
    ο Αγ. Νικόλαος Αχρίδος να δωσει καλή φώτιση

    ευχαριστούμε

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: