ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (ἀπὸ Ἂγγελο Κ.)

Ορθόδοξος Συναξαριστής :: Μεσοπεντηκοστή

Τὴν Τετάρτη τοῦ Παραλύτου γιορτάζουμε τὴν γιορτὴ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς
Διδάσκει στέκοντας στῆς γιορτῆς τὴ μέση
ὁ Χριστὸς ὁ Μεσσίας στοὺς δασκάλους ἀνάμεσα

Τὴν γιορτὴ αὐτὴ τὴν γιορτάζουμε γιὰ νὰ τιμήσουμε τὶς δύο μεγάλες ἑορτές, ἐννοῶ τοῦ Πάσχα καὶ τῆς Πεντηκοστῆς, καθὼς καὶ τὶς δύο τὶς ἑνώνει καὶ τὶς συνδέει.

Ἀφοῦ ἔκανε ὁ Χριστὸς τὸ ὑπερφυὲς θαῦμα στὸν Παράλυτο, οἱ Ἰουδαῖοι σκανδαλιζόμενοι δῆθεν γιὰ τὸ Σάββατο

(γιατὶ Σάββατο ἔγινε τὸ θαῦμα), ζητοῦσαν νὰ τὸν σκοτώσουν.

Φεύγει λοιπὸν στὴν Γαλιλαία καὶ μένοντας σ’ ἐκεῖνα τὰ ὄρη κάνει τὸ θαῦμα τῶν πέντε ἄρτων καὶ τῶν δύο ἰχθύων, τρέφοντας πέντε χιλιάδες ἀνθρώπους χωρὶς νὰ λογαριάσουμε τὶς γυναῖκες καὶ τὰ παιδιά.

Ἔπειτα ἤρθε ἡ γιορτὴ τῆς Σκηνοπηγίας (μεγάλη γιορτὴ κι αὐτὴ γιὰ τους Ἰουδαίους) ἀνεβαίνει στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ κυκλοφορεῖ στὰ κρυφά. Καὶ στὸ μέσο τῆς γιορτῆς ἀνέβηκε στὸ ἱερὸ καὶ δίδασκε κι ὅλοι ἔμεναν ἔκπληκτοι μὲ τὴν διδαχή του.

Κι αὐτοὶ τὸν φθονοῦσαν κι ἔλεγαν:

Πῶς αὐτὸς τὰ ξέρει ἀφοῦ δὲν ἔχει μάθει γράμματα;

Τὰ γνώριζε ὅμως ὡς νέος Ἀδάμ, καθὼς κι ἐκεῖνος ὁ πρῶτος Ἀδὰμ ἦταν πλήρης πάσης σοφίας, ἀλλὰ καὶ ὡς Θεός πάλι.

Ἐγόγγυζαν λοιπὸν ὅλοι καὶ ἦταν ἕτοιμοι νὰ ὁρμήσουν νὰ τὸν σκοτώσουν.

Κι ὁ Χριστός, ἐλέγχοντάς τους ὅτι δῆθεν ὑπερασπίζονται τὴν ἀργία τοῦ Σαββάτου, τοὺς ἔλεγε:

Γιατί ζητᾶτε νὰ μὲ σκοτώσετε;

Κι ἀναφέρεται στὰ προηγούμενα, λέγοντας:

ἂν ὑπερασπίζεστε τὸν Νόμο, γιατί θυμώνετε μαζί μου;

Ἐπειδὴ ἔκανα ἕναν ἄνθρωπο ὑγιὴ ἐξ ὁλοκλήρου τὸ Σάββατο, ἐνῶ κι ὁ Μωυσῆς τὸ ἴδιο νομοθετεῖ χάριν τῆς περιτομῆς ὅταν μιλάει γι’ αὐτὸ τὸ ζήτημα.

Πολλὰ συζήτησε μαζί τους γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ καὶ ἀφοῦ ἀπέδειξε ὅτι αὐτὸς εἶναι ποὺ ἔδωσε τὸν νόμο κι ὄτι εἶναι ἴσος μὲ τὸν Πατέρα, καὶ μάλιστα τὴ μέρα τὴ μεγάλη τῆς γιορτῆς λιθοβολεῖται ἀπ’ αὐτούς· ἀλλὰ οὔτε ἕνα λιθαράκι δὲν τὸν ἀκούμπησε.

Ὁπότε φεύγει κι ἀπὸ ἐκεῖ καὶ βρίσκει τὸν ἐκ γενετῆς τυφλὸ καὶ τοῦ ξαναδίνει τὰ μάτια του.
Πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι τρεῖς ἦταν γιὰ τοῦς Ἰουδαίους οἱ μεγάλες γιορτές.

Πρώτη ἡ γιορτὴ τοῦ Πάσχα, ἡ ὁποία γιορταζόταν τὸν πρῶτο μήνα, καὶ ἡ ὁποία ἦταν ἀφιερωμένη στὴν ἀνάμνηση τῆς διαβάσεως τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης.

Δεύτερη, ἡ γιορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς, ποὺ ὐπενθύμιζε τὴν ζωή τους στὴν ἔρημο, μετὰ τὴν διάβαση τῆς Ἐρυθρᾶς Θαλάσσης· γιατὶ πενήντα μέρες ζήσανε στὴν ἔρημο μέχρι ποὺ ἔλαβαν τὸν νόμο τοῦ Μωυσῆ.

Κι ἀκόμα γιὰ νὰ τιμήσουν τὸν ἀριθμὸ ἑπτά, στὸν ὁποῖο ἔδειχναν μεγάλο σεβασμό. Τρίτη γιορτὴ γι’ αὐτούς, ἡ γιορτὴ τῆς Σκηνοπηγίας γιὰ νὰ τοὺς θυμίζει τὴν σκηνή, τὴν ὁποία εἶδε ὁ Μωυσῆς στὸ ὄρος μέσα σὲ νεφέλη, καὶ τὴν κατασκεύασε μὲ τὸν ἀρχιτέκτονα Βεσελεήλ καὶ τὴν ἔστησε μέσα σὲ ἑπτὰ ἠμέρες, ὑπενθυμίζοντας τὴν συγκομιδὴ τῶν καρπῶν καὶ τὴν ἀνάπαυσή τους μέσα στὴν ἔρημο.

Τότε λοιπόν, ἐνῶ τελοῦσαν αὐτὴ τὴν ἑορτή, στάθηκε ὁ Ἰησοῦς στὴ μέση κι ἔκραξε μὲ φωνὴ μεγάλη.

Ἂν διψάει κάποιος, ἂς ἔρθει κοντά μου νὰ πιεῖ.
Ἐπειδὴ λοιπὸν μὲ τὴν διδασκαλία αὐτὴ ὁ Χριστὸς ἀπέδειξε ὅτι εἶναι ὁ Μεσσίας, καθὼς ἔγινε μεσίτης καὶ συμφιλιωτὴς ἀνάμεσα σὲ μᾶς καὶ στὸν αἰώνιο Πατέρα του, γι’ αὐτὴν τὴν αἰτία γιορτάζοντας τὴν παρούσα γιορτὴ τὴν ὀνομάζουμε Μεσοπεντηκοστὴ καὶ ἀνυμνοῦμε τὸν Μεσσία Χριστὸ καὶ τὸν τιμοῦμε ἀνάμεσα στὶς δύο μεγάλες ἑορτές.

Καὶ χάριν τούτου νομίζω καὶ ἡ γιορτὴ τῆς Σμαρείτιδος γιορτάζεται μετὰ ἀπὸ αὐτήν.

Γιατὶ κι ἐκείνη πολλὰ μᾶς φανερώνει γιὰ τὸν Μεσσία Χριστό, καὶ γιὰ τὸ νερὸ καὶ γιὰ τὴν δίψα, ὅπως καὶ σ’ αὐτὴν ἐδῶ. Στὸν Εὐαγγελιστὴ Ἰωάννη τὸ θαῦμα τοῦ Τυφλοῦ προηγεῖται τῆς Σαμαρείτιδος.

Ένα Σχόλιο to “ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ (ἀπὸ Ἂγγελο Κ.)”

 1. natodo Says:

  Καλημέρα

  Πώς είστε ;
  Απεκδυθηκατε το παλτό της ευαισθησίας σας;

  Σχολείο μάθημα με ένα παιδί
  Τρία ήταν και έφυγαν τα δυο
  Δυο θα τελειώσω
  Σπίτι Γιολάντα

  Βασιλική Αλεξόπουλου
  Φιλόλογος

  13 Μαΐ 2020, 08:55, ο χρήστης «Ἀέρα Πατέρα » έγραψε:

  >
  >

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: