Περὶ τῆς Κυριακῆς τοῦ Παραλὺτου (ἀπὸ Ἂγγελο Κ.)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

Ορθόδοξος Συναξαριστής :: Κυριακή του Παραλύτου

Τὴν ἴδια μέρα τὴν τέταρτη Κυριακὴ ἀπὸ τὸ Πάσχα, μνημονεύουμε τὸν Παράλυτο καὶ φυσικὰ ἑορτάζουμε αὐτὸ τὸ θαῦμα.

 

Τοποθετήθηκε ἐδῶ καὶ αὐτό, γιατὶ κατὰ τὴ διάρκεια τῆς Πεντηκοστῆς τῶν Ἑβραίων ἔκανε ὁ Χριστὸς αὐτὸ τὸ θαῦμα.

Ἀνέβηκε στὰ Ἱεροσόλυμα, στὴ Γιορτή, καὶ βρέθηκε στὴν Κολυμβήθρα μὲ τὶς πέντε στοές, τὴν ὁποία οἰκοδόμησε ὁ Σολομών, ποὺ μάλιστα ὀνομαζόταν καὶ Προβατική, λόγῳ τοῦ ὅτι ἀπὸ τὰ  πρόβατα ποὺ σφάζονταν γιὰ θυσία, ἐκειπέρα ἔπλεναν τὰ ἐντόσθια, ἢ διότι ὁ πρῶτος ποὺ ἔφτανε ἐκειπέρα, ὅταν ἀπὸ τὸν Ἄγγελο μιὰ φορὰ τὸν χρόνο ταρασσόταν τὸ νερό, ἔβγαινε  ὑγιής.

Βρίσκει λοιπὸν ἐκεῖ ἄνθρωπο νὰ εἶναι ξαπλωμένος τριάντα ὀκτὼ χρόνια, ἐπειδὴ δὲν εἶχε κάποιον νὰ τὸν βάλει στὸ νερό. Κι ἀπὸ αὐτὸ μαθαίνουμε πόσο μεγάλο ἀγαθὸ εἶναι ἡ καρτερία καὶ ἡ ὑπομονή.

Καὶ ὅτι, ἐπειδὴ ἐπρόκειτο νὰ δοθεῖ τὸ Βάπτισμα, τὸ ὁποῖο μᾶς ξεπλένει ἀπὸ κάθε ἀμαρτία, οἰκονόμησε ὁ Θεὸς στὴν παλιὰ αὐτὴ κολυμβήθρα διὰ τοῦ ὕδατος νὰ συμβοῦν τὰ θαυμαστά.

Γιὰ νὰ γίνει εὔκολα παραδεκτό, ὅταν ἐκεῖνο γίνει. Σ’ αὐτὸν λοιπὸν τὸν Παράλυτο, τὸν Ἴαρο, κάπως ἔτσι ὀνομαζόταν, ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς καὶ τὸν ρωτᾶ. Κι αὐτὸς προβάλλει τὴν ἔλλειψη αὐτοῦ ποὺ θὰ τὸν βοηθήσει. Καὶ ὁ Χριστὸς ποὺ γνώριζε πόσο πολὺ εἶχε λιώσει αὐτὸς ἀπὸ τὴν ἀρρώστια του, λέει:

Σήκωσε τὸ κρεβάτι σου καὶ περπάτησε. Καὶ ἀμέσως ἔγινε ὑγιής. Καὶ σήκωσε τὸ κρεβάτι του στοὺς ὤμους, γιὰ να μὴ φανεῖ ὅτι τὸ πρᾶγμα ἦταν φανταστικό, καὶ βάδιζε τὸν δρόμο γιὰ τὸ σπίτι του.

Ἀλλὰ ἐπειδὴ ἦταν Σάββατο, τὸν ἐμπόδιζαν οἱ Ἑβραῖοι νὰ περπατήσει. Κι αὐτὸς πρόβαλε αὐτὸν ποὺ τὸν ἔκανε ὑγιή, ὅτι τοῦ εἶπε νὰ περπατήσει τὸ Σάββατο, χωρὶς νὰ γνωρίζει ποιός ἦταν.

Ὁ Ἰησοῦς, ὅπως λένε, καθὼς μαζεύτηκε ἐκεῖ ὄχλος, ξεγλίστρησε καὶ κρύφτηκε. 

Μετὰ ἀπὸ αὐτὰ τὸν βρῆκε ὁ Ἰησοῦς στὸ Ἱερὸ καὶ τοῦ λέει: Δές, ἔγινες ὑγιής, καὶ μὴν ἁμαρτάνεις πιά, γιὰ νὰ μὴ σοῦ συμβεῖ κάτι χειρότερο.

Κι αὐτὸ λένε κάποιοι ὄτι τὸ εἶπε ὁ Χριστός, χωρὶς νὰ εἶναι σωστὸ αὐτὸ ποὺ λένε, ἐπειδὴ ἔμελλε αὐτὸς νὰ δώσει ὕστερα τὸ ρἀπισμα στὸν Χριστό, ὅταν ἦταν μπροστὰ στὸν ἀρχιερέα Καϊάφα, κι ἀπὸ αὐτὸ τοῦ ἔλαχε χειρότερο πάθημα νὰ πέσει στὸ αἰώνιο πῦρ, κι ὄχι μόνο τριάντα ὀκτὼ χρόνια, ἀλλὰ ἐσαεί νὰ βασανίζεται.

Μᾶλλον ὅμως ὁ Χριστὸς μὲ τὰ λόγια αὐτὰ ἔδειξε ὅτι ἀπὸ τὴν ἁμαρτία τοῦ εἶχε συμβεῖ ἡ ἀσθένεια τῆς παραλύσεως. 

Δὲν προέρχεται, φυσικά, κάθε ἀσθένεια ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ φυσικὴ νόσο καὶ ἀπὸ ἀδηφαγία καὶ ἀπὸ ἀδιαφορία καὶ ἀπὸ πολλὰ ἄλλα μπορεῖ νὰ τύχει.

Γνωρίζοντας ὁ Παράλυτος ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι αὐτὸς ποὺ τὸν ἔκανε ὑγιή, αὐτὸ τὸ ἔκανε γνωστὸ καὶ στοὺς Ἰουδαίους.

Κι αὐτοὶ ἐρεθιστηκαν νὰ ἀμυνθοῦν καὶ ζητοῦσαν νὰ σκοτώσουν τὸν Χριστό, ὅτι δῆθεν κατάργησε τὸ Σάββατο.

Κι αὐτὸς τοὺς εἶπε πολλά, συνιστώντας τους ὅτι εἶναι δίκαιο καὶ τὸ Σάββατο νὰ εὐεργετεῖ κανείς.

Κι ὅτι αὐτὸς εἶναι ποὺ εἶπε νὰ τηροῦμε τὸ Σάββατο, ὁ ὁποῖος εἶναι ἴσος μὲ τὸν Πατέρα. Καὶ ὅπως ἐκεῖνος ἀκόμη ἐργάζεται, ἔτσι καὶ αὐτός. 

Πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι αὐτὸς ὁ Παράλυτος εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὸν  Παράλυτο τοῦ Ματθαίου.

Ἐκεῖνο τὸ θαῦμα ἔγινε σὲ σπίτι, κι ἐκεῖνον τὸν ὑπηρετοῦσαν ἄνθρωποι καὶ ἄκουσε τὸ ἀφέονταί σοι αἱ ἁμαρτίαι.

Αὐτὸ ὅμως ἔγινε στὴ Στοά, κι αὐτὸς δὲν εἶχε ἄνθρωπο, ὅπως λέει τὸ Εὐαγγέλιο. Καὶ σήκωσε τὸ κρεβάτι του ὅπως κι ἐκεῖνος.

Ἑορτάζεται δεόντως τὴν περίοδο αὐτή, ἐπειδὴ κι αὐτὸ ἔγινε τὴν Πεντηκοστή, ὅπως καὶ αὐτὸ τῆς Σαμαρείτιδος καὶ αὐτὸ τοῦ Τυφλοῦ.

Τὸν Θωμᾶ καὶ τὶς Μυροφόρες τὰ γιορτάζουμε γιατὶ μᾶς πιστοποιοῦν τὸ θαῦμα τῆς Ἀναστάσεως ἐκ νεκρῶν.

Τὰ ὑπόλοιπα μέχρι τῆς Ἀναλήψεως, ἐπειδὴ αὐτὰ τὰ ἔκανε τὸν καιρὸ τῆς Πεντηκοστῆς τῶν Ἑβραίων.

Κι ἐπειδὴ αὐτὰ ὁ Ἰωάννης ἔτσι κοντὰ τὸ ἕνα μὲ τὸ ἄλλο τὰ ἐμνημόνευσε.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: