Archive for Σεπτεμβρίου 2017

Κυριακὴ Β᾽Λουκᾶ

30 Σεπτεμβρίου, 2017

Σχετική εικόνα

(Λουκ. 6,31-36)

Εἶπεν ὁ Κύριος·

31. καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως.

32. καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι.

33. καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τὸ αὐτὸ ποιοῦσι.

34. καὶ ἐὰν δανείζητε παρ’ ὧν ἐλπίζετε ἀπολαβεῖν, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς δανείζουσιν ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα.

35. πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν καὶ ἀγαθοποιεῖτε καὶ δανείζετε μηδὲν ἀπελπίζοντες, καὶ ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ ὑψίστου, ὅτι αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς.

36. Γίνεσθε οὖν οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί.

 

Δὰφνη

30 Σεπτεμβρίου, 2017

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ἃγιος Γρηγὸριος Ἰερομὰρτυς φωτιστὴς τῆς Μεγὰλης Ἀρμενὶας

30 Σεπτεμβρίου, 2017

Αποτέλεσμα εικόνας για αγιος γρηγοριος φωτιστης της μεγαλης αρμενιας

Εἰδὼς τό, Γρηγορεῖτε, τοῦ Θεοῦ Λόγου,
Θεοῦ καλοῦντος, γρηγορῶν ὤφθης Πάτερ,
Ἀρμενίης μεγάλης θάνε Γρηγόριος τριακοστή.
Ο Άγιος Γρηγόριος ήταν γιος του Ανάκ, που ήταν συγγενής του βασιλιά της Μεγάλης Αρμενίας, Κουσαρώ (290 μ.Χ.).
Ο Ανάκ, λοιπόν, σε συνεργασία με το βασιλιά των Περσών Αρτασείρα, σκότωσε τον Κουσαρώ.

Αλλά οι σατράπες της Αρμενίας εκδικήθηκαν το φόνο του, σκοτώνοντας τον Ανάκ και όλη του την οικογένεια. Διασώθηκαν μόνο δύο παιδιά του, που ένας ήταν ο Γρηγόριος.

Στην Καισαρεία συνέβη να συναντηθούν ο γιος του φονιά Ανάκ, Γρηγόριος, και ο γιος του θύματος Τηριδάτης.

Τότε ο Γρηγόριος σπούδαζε με ζήλο τα Ιερά γράμματα, (στην Καισαρεία της Καππαδοκίας από τον εκεί αρχιεπίσκοπο Λεόντιο), που μεταξύ άλλων λένε:
«τελείων δὲ ἐστὶν ἡ στερεὰ τροφή, τῶν διὰ τὴν ἕξιν τὰ αἰσθητήρια γεγυμνασμένα ἐχόντων πρὸς διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ» (Εβραίους, ε’ 14.1).
Δηλαδή, η στερεά και υψηλότερη πνευματική τροφή είναι για τους τέλειους χριστιανούς, που από την άσκηση έχουν τα πνευματικά αισθητήρια γυμνασμένα στο να διακρίνουν εύκολα μεταξύ του καλού και κακού.

Γυμνασμένος, λοιπόν, και ο Γρηγόριος στη διάκριση, όχι μόνο δεν αποστράφηκε τον Τηριδάτη, αλλά τον πλησίασε με αγάπη, αποδοκίμασε την πράξη του πατέρα του και τον βοήθησε σε κάποια ασθένεια του.

Όταν αργότερα ο Τηριδάτης έγινε βασιλιάς Αρμενίας, βασάνισε φρικτά τον Γρηγόριο (που τότε ήταν επίσκοπος Αρμενίας).

Διέταξε μάλιστα, να τον ρίξουν σε λάκκο με φίδια και άλλα ερπετά.
Ο Γρηγόριος όχι μόνο δεν έπαθε τίποτα αλλά επέζησε για 15 χρόνια τρεφόμενος με το ψωμί που του πήγαινε κρυφά μια χήρα.
Ο Θεός, όμως, επέτρεψε να γίνει ο Τηριδάτης σχιζοφρενής.
Αλλά δια των προσευχών του Γρηγορίου θεραπεύθηκε, μετανόησε και βαπτίσθηκε χριστιανός με όλο του το έθνος.

Δὰφνη

30 Σεπτεμβρίου, 2017

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Laurie Anderson The Beginning Of Memory

29 Σεπτεμβρίου, 2017

Κατουνὰκια

29 Σεπτεμβρίου, 2017

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Χαϊκοῦ τῶν ἐποχῶν (Λ.Τσαμαντὰνη)

29 Σεπτεμβρίου, 2017

1)

Ἁγιὸτητα

τοῦ τρὺγου.Λιτανεὺουν

ἀργὰ τὰ πὸδια.

2)

Ἡ γλυκὺτητα

στὰ χεὶλη τοῦ Σεπτὲμβρη

σταγὸνες μοὺστου.

3)

Βελὀνες φωτὸς,

Φινοπωρινοῦ φωτὸς,

τρυποῦν τὰ φὺλλα.

 

(Λοὺλη Τσαμαντὰνη-Χαϊκοῦ τῶν ἐποχῶν-Γαβριηλὶδης)

Χαϊκοῦ τῶν ἐποχῶν (Λ.Τσαμαντὰνη)

28 Σεπτεμβρίου, 2017

1)

Τὰ φαντὰσματα

τῶν τζιτζικιῶν κρατιοῦνται

γερὰ σὲ μὶσχους.

2)

Οἱ τελευταῖοι

γρὺλοι- ἐρασιτὲχνες

ἐκτὸς ἐποχῆς.

3)

Ἀργοῦν οἱ γὲροι

περνὼντας τὴ γὲφυρα

τοῦ Φθινοπὼρου.

 

(Λοὺλη Τσαμαντὰνη-Χαϊκοῦ τῶν ἐποχῶν)

Κατουνὰκια

28 Σεπτεμβρίου, 2017

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bὲτα Παπαδοποὺλου (ἀπὸ Μπὰμπη)

27 Σεπτεμβρίου, 2017

Καράβι
φόρτωσα
λέξεις, σιωπές, μουσικές
προσευχές, όνειρα, ευχές…
το βάφτισα «Ζωή»
Να μιλά με τον αέρα και τον ήλιο
Να γελά με τα κύματα
Να τραγουδά …
Κι όπου πάει

Καραβι
Παντός καιρού
Εις πείσμα των καιρών.

της Βέτας Παπαδοπούλου
(αδημοσίευτο)