Archive for 5 Οκτωβρίου 2016

Χαϊκὶζοντας (Ν.Παπαθεοχὰρη)

5 Οκτωβρίου, 2016

1)

Ἓνας Σιρὸκος

καρφὠθηκε στὰ γὲνια

καὶ σπιτὼθηκε.

2)

Παντοῦ ταμπὲλες

´´Ὀἱ ἒξοδες Ὀνεὶρων

ξεουλὴθηκαν´´

3)

Τὴν ἂθλησἠ σου

προσκυνὰω ψυχὴ μου

ἀνυπὸταχτη.

 

(Ν.Παπαθεοχὰρη-Χαϊκὶζοντας-Ἂναρχη ἰδεολογὶα,Τὸ ποντὶκι)

Robert Frank (1924-Ἀμερικανὸς φωτογρὰφος)

5 Οκτωβρίου, 2016

robert-frank-15