Τό Σχολεῖο – Ἐφιάλτης καί ἡ Ἐπανάσταση τοῦ Χαμόγελου (του ΔημήτρηΤσιριγώτη)

Βρισκόμαστε στό Ἔτος 2024.

O Γιῶργος τινάχθηκε ἀπό τόν ἦχο τοῦ ξυπνητηριοῦ .Ἔκανε ὅσο πιό γρήγορα μποροῦσε γιά νά ἑτοιμαστεῖ. Πῆρε παραμάσχαλα τή θήκη μέ τό tablet καί ἔφυγε γρήγορα γιά τό σχολεῖο του. Μετά ἀπό 5 λεπτά ἤτανε μπροστά στήν ἐξώπορτα

.Ἀκούμπησε τόν ἀντίχειρα τοῦ πάνω στήν συσκευή ἀναγνώρισης δαχτυλικῶν ἀποτυπωμάτων καί ἡ ἐξώπορτα ἄνοιξε .

Εὔκολο καί γρήγορο σκέφτηκε. Εἶχε ἀκούσει ὅτι παλαιότερα στά σχολεῖα ὑπῆρχαν σχολικοί φύλακες πού ἐλέγχανε ποιός ἔμπαινε καί ποιός ἔβγαινε. «Τί σπατάλη ἀνθρώπινου δυναμικοῦ» ἀναρωτήθηκε .

Μετά ἀπό 10 λεπτά ὁ Γιῶργος βρίσκεται στήν αἴθουσά του καί κάθεται στή θέση τοῦ ,ὅπως καί οἱ συμμαθητές του .Τό τμῆμα τοῦ ἀπαριθμεῖ 50 μαθητές πού κάθονται ὁ καθένας μόνος του .Πάνω στό μικρό ἀτομικό θρανίο ὑπάρχει μόνο ἕνα tablet καί τίποτα ἄλλο. Ἀπέναντι ἀπό τά παιδιά πάνω στόν τοῖχο ὑπάρχει μία τεράστια ὀθόνη .

Ἡ ὀθόνη ἀνοίγει καί ἐμφανίζεται ὁ Διευθυντής ὁ ὁποῖος , ὅπως κάθε πρωί, ἀφοῦ ἐκφράζει τίς εὐχαριστίες του στούς Εὐεργέτες καί Χορηγούς του σχολείου, καλημερίζει τά παιδιά καί τούς ἀνακοινώνει , τίς ὑποχρεώσεις ,τό πρόγραμμα καί τό Βασικό Ὅριο :
Δέν ἐπιτρέπεται ἡ ἄμεση ἐπικοινωνία μεταξύ τῶν μαθητῶν καί ἡ χρήση τῶν Ἀπαγορευμένων Λέξεων.

Ὁ Γιῶργος ξέρει ὅτι τόν περιμένει μία κοπιαστική μέρα ἀλλά αἰσθάνεται τυχερός γιατί ἀνήκει στούς Ἄριστους ,στούς ἐκλεκτούς .Ξέρει πολύ καλά ὅτι τά περισσότερα ἀπό τά παιδιά στήν ἡλικία του, πού δέν ἔχουν ἐπιλεγεῖ ὅπως ἐκεῖνος, ἀκολουθοῦν τήν κατάρτιση τῆς Μαθητείας. Σηκώνονται χαράματα καί πᾶνε σέ ἐργοστάσια ὅπου κάνουν πρακτική γιά νά μάθουν τή δουλειά πού θά κάνουν μετά γιά ὅλη τους τή ζωή .Οἱ Μαθητεύοντες κατά τή διάρκεια τῆς πρακτικῆς τους οὐσιαστικά βγάζουν ὅλη τη δουλειά τῶν ἐργοστασίων ,χωρίς νά πληρώνονται .Ἐκεῖ βέβαια δέν ὑπάρχει Διευθυντής ,ὑπάρχει ὁ Ἐργοδότης .

Τό μάθημα στή τάξη τοῦ Γιώργου ὅπως κάθε μέρα ἀρχίζει μέ τό Σβήσιμο Ἄχρηστων Λέξεων, λέξεων πού σύμφωνα μέ τούς Εἰδικούς ἔχουν χάσει ἀπό καιρό τά νοήματά τους καί ἐπειδή περισσότερο προκαλοῦν σύγχυση παρά ἐκφράζουν ἀλήθειες πρέπει νά ἀποτελέσουν παρελθόν.
Κάθε φορά πού κάποιος χρησιμοποιοῦσε μία ἀπό τίς Σβησμένες Λέξεις εἶχε ποινή ἕναν ὀξύτατο πόνο ἀπό ἠλεκτρικό σῆμα στό κεφάλι πού κράταγε περίπου 10 δευτερόλεπτα .
Λέξεις ὅπως ἐλευθερία ,ἰσότητα ,δικαιώματα ,δημοκρατία, παιδεία ἀνῆκαν σέ αὐτές τίς ἀπαγορευμένες λέξεις .
Εἶχε ὑπολογιστεῖ ὅτι μέχρι νά τελειώσει κάποιος τή βασική του ἐκπαίδευση θά εἶχε σβήσει περίπου 3000 λέξεις .
Οἱ Εἰδικοί ἰσχυρίζονταν ὅτι αὐτό γινότανε γιά νά γίνει πιό οὐσιαστική ἡ ζωή καί νά ξεχωρίσουν οἱ Νέες Ἀξίες μετά τή περίοδο τῆς Μεγάλης Κρίσης (2009-2016) ὅπου οἱ λέξεις καί οἱ ἔννοιες ἐκφυλίστηκαν καί ἔπαψαν νά ἔχουν ἀξία .
‘Έπρεπε νά γίνει μία νέα ἀξιολόγηση καί τιμαριθμοποίηση τῶν πάντων ἀπό τήν ἀρχή.
Ἡ ὅλη διαδικασία ὀνομάστηκε ἀπό τό Κράτος, Ἐκκαθάριση καί εἶχε ὡς σύνθημα «ἀπαλλαγῆ ἀπό τά σκουπίδια». Ἔτσι ἔγινε ἀξιολόγηση τῶν λέξεων , τῶν δομῶν τῆς κοινωνίας ἀλλά καί τῶν ἀνθρώπων . Τό μήνυμα τῆς ἐποχῆς ἦταν ὅτι «ὁ καθένας θά παίρνει αὐτό πού τοῦ ἀξίζει».

Ὅσον ἀφορᾶ τήν ἐκπαίδευση εἶχε ἀποφασιστεῖ ὅτι δέν ὑπῆρχε ἡ ἀνάγκη γιά τήν ζωντανή παρουσία τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ στή τάξη ὅποτε τά μαθήματα διδάσκονταν ἀπό ὁλογράμματα (τρισδιάστατους εἰκονικούς ἐκπαιδευτικούς )
.Τά μαθήματα ἦταν μόνο δυό ,ἡ Ἠθική ὅπου συμβούλευε τούς μαθητές στά πλαίσια τῶν Νέων Ἀξιῶν καί ἡ Γνωστική πού τούς δίδασκε γνώση πού εἶχε ἐπεξεργαστεῖ καί ψηφιοποιηθεῖ (ἕνα εἶδος δηλαδή ἀντιγραφῆς καί ἐπικόλλησης στό μυαλό τούς ὅπου εἶχε τοποθετηθεῖ ,ἀπό τή στιγμή τῆς γέννησης , ἕνα εἰδικό μικροτσίπ).
Καθημερινά οἱ μαθητές ,στό τέλος τῶν μαθημάτων, ἔδιναν ἐξετάσεις γιά νά διαπιστωθεῖ ἡ ἀφομοίωση τῆς ὕλης ἤ γιά τό ἄν ἔπρεπε νά ἐπαναληφθεῖ ἡ διαδικασία .

Ἐδῶ καί μερικές μέρες ὁ Γιῶργος ἔχει ἀναστατωθεῖ καί δέν μπορεῖ νά συγκεντρωθεῖ στά μαθήματά του.
Ὅλα ξεκίνησαν τή μέρα πού ,ἐν ὤρᾳ μαθήματος, ἀφαιρέθηκε γιά μία μόνο στιγμή καί γύρισε πλάγια τό κεφάλι τοῦ , ἀντικρίζοντας ἕνα κορίτσι τῆς τάξης τοῦ ,τή Χαρά, πού τοῦ χάρισε τό πιό ὄμορφο πράγμα πού εἶχε δεῖ ποτέ ,ἕνα τεράστιο χαμόγελο.
Ὁ Γιῶργος ,σχεδόν ἀνταπέδωσε τό χαμόγελο ἀλλά ἀμέσως μαζεύτηκε καί τό μάτι τοῦ καρφώθηκε στή κάμερα παρακολούθησης πού ὑπῆρχε στό ταβάνι .Εὐτυχῶς ἡ κάμερα ἦταν στραμμένη ἀλλοῦ ἐκείνη τή στιγμή.

Ἀπό ἐκείνη τή μέρα ὁ Γιῶργος δέν μπορεῖ νά ἡσυχάσει καί νά συγκεντρωθεῖ στήν ἐκπαίδευσή του .
Τό χαμόγελο τῆς Χαρᾶς σάν νά τοῦ ἄνοιξε ἕνα καινούργιο κόσμο πού δέν ἤξερε κάν ὅτι ὑπῆρχε. Ὅλα τά ὑπόλοιπά του φαίνονταν τόσο ἀνούσια καί βαρετά. Ἕνα βράδυ ἀπό τό σπίτι τοῦ ,μπῆκε στό διαδίκτυο καί προσπάθησε νά συγκεντρώσει πληροφορίες γιά νά καταλάβει τί τοῦ συμβαίνει πραγματικά .
Μετά ἀπό ἀρκετή ὥρα περιήγησης διαπίστωσε ὅτι ἔχει ὅλα τά συμπτώματα τοῦ Ἔρωτα. Ὁ Ἔρωτας σύμφωνα μέ τούς Εἰδικούς ἦταν ἕνας πολύ ἐπικίνδυνος ἰός πού μποροῦσε νά ἐπιφέρει ἀκόμα καί τόν θάνατο .
Φυσικά ὅπως τό περίμενε ὁ Ἔρωτας ἀνῆκε στίς Σβησμένες καί Ἀπαγορευμένες λέξεις .Ὅμως ὁ Γιῶργος ἤξερε πολύ καλά τί εἶχε νιώσει ἐκεῖνα τά ἐλάχιστα δευτερόλεπτα πού ἦρθαν νά τοῦ ἀλλάξουν τόν τρόπο πού ἔβλεπε τόν κόσμο.
Δέν ἦταν πιά ὁ ἴδιος .
Τό πιό περίεργο πράγμα πού ἔνιωθε ἦταν ὅτι πλέον δέν φοβότανε .

Μετά ἀπό αὐτό ἄρχισε νά ἀμφισβητεῖ τή Νέα Ἐποχή καί ὅτι αὐτή ἀντιπροσώπευε ,ὅπως τίς Νέες Ἀξίες καί τήν Ἐκκαθάριση .
Τίποτα ἀπό ὅλα αὐτά δέν εἶχε νόημα γι’ αὐτόν ,τό μόνο πού ἤθελε ἦταν νά ξανανιώσει ὅπως ἐκείνη τή μοιραία στιγμή πού τοῦ χαμογέλασε ἡ Χαρά.
Ὅμως γιά κάποιον περίεργο λόγο ,πού δέν μπόρεσε ποτέ νά καταλάβει, ἡ Χαρά ἄλλαξε σχολεῖο καί ἀπό τότε δέν τήν ξαναεῖδε .
Ἡ ἀπόδοση τοῦ Γιώργου ἔπεσε κατακόρυφα παρά τίς διάφορες παρεμβάσεις τῶν Εἰδικῶν πού τόν ἐπέβλεπαν .

Μία μέρα ὁ Γιῶργος ἔκατσε στό θρανίο του μέ πολύ κέφι γιά πρώτη φορᾶ μετά ἀπό πολύ καιρό. Κάποια στιγμή ζήτησε τό λόγο ἀπό τόν ψηφιακό καθηγητή του καί ἐκεῖνος βλέποντας τόν σέ τόσο καλή κατάσταση ,τοῦ τόν ἔδωσε.
Ὁ Γιῶργος σηκώθηκε ἀπό τή θέση του καί μέ πολλή ἀποφασιστική καί καθαρή φωνή ρώτησε
«τί εἶναι ὁ Ἔρωτας;».
Ἀμέσως ἔνιωσε ἕναν πολύ ἰσχυρό πόνο στό κεφάλι του ἀπό τήν ἠλεκτρική ἐκκένωση, σάν νά τοῦ τρυπάγανε τά μηνίγγια μέ καρφιά.
Μετά ἀπό 10 δευτερόλεπτα ὁ Γιῶργος ξαναρώτησε
«τί εἶναι ἡ Ἀγάπη;».
Αὐτή τή φορά ὁ πόνος ἦταν ὀξύτερος καί τόν ἀνάγκασε νά πέσει στή καρέκλα του .Ὁ Γιῶργος ὅμως εἶχε πάρει τήν ἀπόφασή του .
Ξανασηκώθηκε καί ἔκανε πάλι τήν ἐρώτηση.
Τήν ὥρα πού ἡ ζωή ἔφευγε ἀπό μέσα τοῦ ,ἔνιωσε ὅπως τότε πού τοῦ εἶχε χαρίσει ἐκεῖνο τό χαμόγελο ἡ Χαρά
.Δέν πίστευε στά μάτια του μέ αὐτό πού ἔβλεπε: ὅλοι οἱ συμμαθητές τοῦ ἦταν ὄρθιοι καί τοῦ χαμογελοῦσαν πλατιά καί ἄφοβα.
Ὁ Γιῶργος ἤξερε ὅτι δέν θά ἄντεχε ἄλλο ἕνα ἠλεκτρικό σῆμα .
Μετά βίας μπόρεσε νά σηκωθεῖ , τέντωσε τό κορμί του καί φώναξε
«Τί εἶναι ἡ Ἐλευθερία ;»
.Τό σῶμα τοῦ διπλώθηκε στά δυό , σάν νά ἔκανε ὑπόκλιση .Αὐλαία…

………………..

Βρισκόμαστε δέκα χρόνια μετά. Ἔτος 2034, δυό μόλις χρόνια μετά τήν Ἐπανάσταση Τοῦ Χαμόγελου .
Ἡ Ἐλευθερία φτάνει στό σχολεῖο τῆς ὅπου τήν ὑποδέχεται μέ ἕνα τεράστιο χαμόγελο ὁ Κύρ Σπύρος , ὁ σχολικός φύλακας.
Οἱ φωνές τῶν παιδιῶν πού ἔρχονται ἀπό τό προαύλιο εἶναι ἐκκωφαντικές ἀλλά χαρούμενες .
Μετά ἀπό 10 λεπτά ἡ Ἐλευθερία βρίσκεται στήν αἴθουσά της καί κάθεται στή θέση τῆς ,ὅπως καί οἱ 15 ἀκόμα συμμαθητές της.
Ὁ καθηγητής τῆς λογοτεχνίας μπαίνει στήν αἴθουσα καί καλημερίζει τά παιδιά μέ ἕνα χαμόγελο πού ἀμέσως τούς ζεσταίνει τίς καρδιές.
«Τό μυαλό εἶναι φωτιά πού πρέπει νά ἀνάψεις, κι ὄχι δοχεῖο(μικροτσίπ) πού πρέπει νά γεμίσεις »
λέει ὁ καθηγητής καί ἡ περιπέτεια τῆς ἡμέρας ξεκινάει .

Δημήτρης Τσιριγώτης .Φυσικός

(DIMOSIOSXOLEIO.COM)

4 Σχόλια to “Τό Σχολεῖο – Ἐφιάλτης καί ἡ Ἐπανάσταση τοῦ Χαμόγελου (του ΔημήτρηΤσιριγώτη)”

  1. Μπάμπης Says:

    τα λόγια είναι περιττά

  2. Βασιλική Ν. Says:

    …μμμ… κάτι μου λέει πως απ’ τους Φυσικούς θα τη βρουν οι λογοτέχνες…
    Θαυμάσιο κείμενο και το φινάλε του ήταν τα λόγια που έλεγε κάθε τόσο ο δάσκαλός μας Χρίστος Τσολάκης, αναπαυμένος να ‘ναι…

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: