Archive for Φεβρουαρίου 2013

Αντρέϊ Ντεμέντιεφ Ντημητρίγεβιτς (χωρίς τίτλο)

28 Φεβρουαρίου, 2013

Τὴν τύχη τοῦ ἄλλου
νὰ μὴν τὴ ζηλεύεις…
μοῦ τὸ ‘πε ὁ παπούς μου.
Τ’ ὡραῖο τραγούδι
εἶναι γιὰ ὅλους.
Νὰ ζήσει αὐτὸς
ποῦ μᾶς τὸ ‘χει χαρίσει.
Ξένη ἐπιτυχία
δὲν σὲ δυναμώνει,
ἂν ζεῖ στὴν ψυχή σου
ὁ φθόνος.
Τοῦ ἄλλου ἡ τύχη
χαρὰ δὲν σοὺ δίνει.
Καὶ μᾶλλον πικρία σου φέρνει.
Μυθιστόρημα ὄμορφο βγῆκε.
Ρεκόρ.
Κι ἂς μὴ τὸ ΄γραψες ἐσύ.
Θαυμαστὴ μελωδία
τριγύρω ἠχεῖ.
Μία χαρὰ κι ἀπὸ σένα
ἂς βγεῖ.
Τὸ μποροῦσε ὁ Πούσκιν αὐτὸ-
ἡ γενναία του ψυχὴ
στὸ κατόρθωμα τοῦ ἄλλου
τὴ χαρά του νὰ βρεῖ.

(ΡΩΣΣΟΙ ΛΥΡΙΚΟΙ –Ἀπόδοση:Ε.Δημητρίου)

Αγία Άννα

28 Φεβρουαρίου, 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Αγία Άννα

28 Φεβρουαρίου, 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

John Laughin (1905-1985 Aμερικανος φωτογράφος)

28 Φεβρουαρίου, 2013

John Laughlin 24

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΜΙΑΣ ΒΑΡΚΑΣ στο λιμάνι της γαλήνης (Μ.Τσεβάγιεβα)

27 Φεβρουαρίου, 2013

Ἐκεῖ,ὅπου λικνίζονται
οἱ βάρκες
καὶ ἀναπαύονται
τὰ πλοῖα,
Παντοδύναμε,Σοφὲ
καὶ Πράε,
κᾶνε κι ἐγώ,
ἡ κουρασμένη μικρὴ βάρκα
νὰ φθάσω.
Ἐκεῖ,ὅπου λικνίζονται
οἱ βάρκες
καὶ ἀναπαύονται
θλιμένα τὰ πλοῖα.
Ἁπλὴ ἡ κορμοστασιά μου.
Φτωχὸ τὸ σπιτικό.
Νησιώτισσα δὲν εἶμαι
ἀπόμακρου νησιοῦ.

(ΡΩΣΣΟΙ ΛΥΡΙΚΟΙ –Ἀπόδοση:Ε.Δημητρίου)

Αγία Άννα

27 Φεβρουαρίου, 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Αγία Άννα

27 Φεβρουαρίου, 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

John Laughin (1905-1985 Aμερικανος φωτογράφος)

27 Φεβρουαρίου, 2013

John Laughlin 25

Αγιος Πορφύριος Γάζης

26 Φεβρουαρίου, 2013

Ὢ τὶς παρέλθη, τὶς δὲ καὶ παραδράμη

Τὸν Πορφύριον, κὰν παρῆλθεν ἐκ βίου;

Πορφυρίοιο νέκυν κρύψε χθῶν εἰκάδι ἕκτη.

Ὁ Ὅσιος Πορφύριος γεννήθηκε στὴ Θεσσαλονίκη ἀπὸ πλούσιους καὶ εὐσεβεῖς γονεῖς. Ἀφοῦ ἐγκατέλειψε καὶ γονεῖς καὶ πλούτη, στὰ χρόνια της βασιλείας τοῦ Ἀρκαδίου καὶ Ὀνωρίου, ἀναχώρησε γιὰ τὴν Αἴγυπτο ποὺ ἦταν τότε μεγάλο μοναστικὸ κέντρο καὶ ἔγινε μοναχὸς σὲ σκήτη. Μετὰ πενταετῆ διαμονὴ ἦλθε στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ κήρυσσε στοὺς Ἰουδαίους καὶ τοὺς Ἕλληνες τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ἐκεῖ ἀσθένησε σοβαρὰ ἀπὸ κίρρωση τοῦ ἥπατος, ἀλλὰ παρὰ τὴν ἀσθένειά του δὲν παρέλειπε καθημερινὰ νὰ ἐπισκέπτεται τὸ Ναὸ τῆς Ἀναστάσεως καὶ τὰ ἄλλα ἱερὰ προσκυνήματα, προκαλώντας τὸν θαυμασμὸ τῶν ἄλλων προσκυνητῶν.

 Μεταξὺ αὐτῶν ἦταν καὶ ὁ Μάρκος, ὁ μετέπειτα βιογράφος τοῦ Πορφυρίου, ὁ ὁποῖος εἶχε μεταβεῖ, ἐπίσης, γιὰ προσκύνημα ἀπὸ τὴν Ἀσία στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ ἀπὸ τότε συνδέθηκαν διὰ βίου. Ὁ Μάρκος ἀποδείχθηκε πιστὸς καὶ χρήσιμος συνεργάτης του, ἀνέλαβε μάλιστα νὰ τακτοποιήσει μία σοβαρὴ ἐκκρεμότητα ποὺ εἶχε ἀφήσει στὴ Θεσσαλονίκη ὁ Πορφύριος, τὸν καταμερισμὸ δηλαδὴ τῆς οἰκογενειακῆς περιουσίας του μὲ τὰ ἐνήλικα πλέον ἀδέλφια του.

 Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἀπουσίας τοῦ Μάρκου στὴ Θεσσαλονίκη, ἡ ὑγεία τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου ἀποκαταστάθηκε θαυματουργικά, κατόπιν ὁράματος τῆς σταυρώσεως τοῦ Κυρίου καὶ τοῦ εὐγνώμονος ληστοῦ. Ὁ Μάρκος διεκπεραίωσε τὴν ὑπόθεση μὲ τὸν καλύτερο τρόπο καὶ ἐπέστρεψε μὲ τὸ μερίδιο τῆς περιουσίας, ὕψους 4.400 νομισμάτων καὶ μὲ πλῆθος ἀργυρῶν σκευῶν καὶ πολύτιμων ἐνδυμάτων, τὰ ὁποία σύντομα ἐκποίησε καὶ μοίρασε στοὺς πτωχοὺς καὶ στὰ μοναστήρια τῶν Ἱεροσολύμων καὶ τῆς Αἰγύπτου, τὰ ὁποία ἦταν πολὺ πτωχά.

 

Ἐκεῖ χειροτονήθηκε, τὸ ἔτος 392 μ.Χ., Πρεσβύτερος ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων Ἰωάννη Β’ (386 – 417 μ.Χ.). Μετὰ τὴν κοίμηση τοῦ Ἐπισκόπου Γάζης Αἰνείου, τὸ 395 μ.Χ., ἐξελέγη Ἐπίσκοπός της Γάζης καὶ χειροτονήθηκε ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο Καισαρείας Ἰωάννη. Ἐκεῖ, ἀφοῦ ἐπιτέλεσε πολλὰ θαύματα, ὁδήγησε καὶ πολλοὺς ἐοδωλολάτρες καὶ αἱρετικοὺς στὴν ἀληθινὴ θεογνωσία.

 

Γιὰ νὰ προστατεύσει ὁ Ἅγιος τὸ ποίμνιό του ἀπὸ τὶς ἀδικίες τῶν Ἐθνικῶν καὶ τῶν ἀρχόντων, δὲν δίστασε νὰ μεταβεῖ στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ νὰ ζητήσει τὴν συνδρομὴ τῶν αὐτοκρατόρων Ἀρκαδίου (395-408 μ.Χ.) καὶ Εὐδοξίας. Ἐκεῖ συνάντησε καὶ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο (βλέπε 13 Νοεμβρίου), ὁ ὁποῖος τὸν συνέστησε στὸν Ἀμάντιο τὸν κουβικουλάριο καὶ στοὺς βασιλεῖς καὶ στήριξε μὲ θέρμη τὸ αἴτημά του νὰ καταστήσει γνωστὴ στοὺς βασιλεῖς τὴν τυραννία τῶν πολιτικῶν ἀρχόντων ποὺ καταπίεζαν τὸν λαό. Παρὰ τὶς ἀρχικές του ἀντιδράσεις ὁ βασιλέας ἐπείσθη καὶ χορήγησε στὸν Ἅγιο Πορφύριο βασιλικὸ διάταγμα μὲ τὸ ὁποῖο περιόριζε τὴν δράση τῶν εἰδωλολατρῶν καὶ τῶν λοιπῶν αἱρετικῶν καὶ μὲ βασιλικὴ χορηγία ἀνήγειρε ἐκκλησίες ἐκεῖ ὅπου προηγουμένως βρίσκονταν εἰδωλολατρικοὶ ναοί.

Κατάφερε δὲ ὁ Ἅγιος τὰ κατεδαφιστεῖ τὸ Μαρνεῖον, ὁ περίφημος ναὸς τῶν Ἐθνικῶν Γαζαίων, ποὺ εἶχε ἱδρυθεῖ ἀπὸ τὸν αὐτοκράτορα Ἀδριανὸ τὸ ἔτος 129 μ.Χ. Στὴν θέση τοῦ ἀνοικοδομήθηκε περικαλλὴς ναὸς μὲ χορηγία τῆς αὐτοκράτειρας Εὐδοξίας, ἡ ὁποία ἀπέστειλε γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτὸ στὴν Γάζα τὸν Ἀντιοχέα ἀρχιτέκτονα Ρουφίνο. Ὁ ναὸς αὐτός, ποὺ ὀνομάστηκε Εὐδοξιανός, εἶχε 32 μεγάλους κίονες ἀπὸ καρυστινὸ μάρμαρο καὶ τὰ ἐγκαίνιά του ἔγιναν τὸ Πάσχα τοῦ 407 μ.Χ.

 

Κατὰ τὰ μετέπειτα ἔτη ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἐργάστηκε γιὰ τὴν συγκρότηση τῆς Ἐπισκοπῆς του. Μὲ ζωηρὰ χρώματα διασώζει ὁ βιογράφος τοῦ Μάρκος, τὴν φιλανθρωπικὴ καὶ ἱεραποστολική του δράση. Τὸ ἔτος 415 μ.Χ. ἔλαβε μέρος στὴ Σύνοδο τῆς Διοσπόλεως, ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Ἰωάννου Β’.

 Ἡ Σύνοδος αὐτὴ ἀσχολήθηκε μὲ τὸν θεολόγο Πελάγιο, ὁ ὁποῖος εἶχε καταφύγει στὰ Ἱεροσόλυμα κοντὰ στὸν Ἰωάννη, μετὰ τὴν σύγκρουση ποὺ εἶχε στὴν Ἀφρικὴ μὲ τὸν ἱερὸ Αὐγουστίνο, Ἐπίσκοπο Ἰππῶνος (τιμᾶται 15 Ἰουνίου) γιὰ τὰ θέματα τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος καὶ τῆς θείας χάριτος. Στὴ Σύνοδο αὐτὴ ὁ Πελάγιος ἀθωώθηκε, ἀφοῦ ἀποδέχθηκε τὴ βασικὴ διδασκαλία, ὅτι ἡ θεία Χάρη εἶναι ἀπαραίτητη γιὰ τὴ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου.

 

Ὁ Ἅγιος ἀναπαύθηκε τὸ ἔτος 420 μ.Χ. μετὰ ἀπὸ σύντομη ἀσθένεια, σὲ ἡλικία 72 ἐτῶν, «τὸν καλὸν ἀγώνα τετελεκῶς πρὸς τοὺς εἰδωλομανεῖς ἕως τῆς ἡμέρας τῆς κοιμήσεως αὐτοῦ».

 

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ’.

Κανόνα πίστεως, καὶ εἰκόνα πραότητος,

 ἐγκρατείας διδάσκαλον, ἀνέδειξε σὲ τὴ ποίμνη σου,

ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια·

 διὰ τοῦτο ἐκτήσω τὴ ταπεινώσει τὰ ὑψηλά,

τὴ πτωχεία τὰ πλούσια.

Πάτερ Ἱεράρχα Πορφύριε,

 πρέσβευε Χριστῷ τῷ θεῶ,

 σωθῆναι τὰς ψυχᾶς ἠμῶν.

 

Αγία Άννα

26 Φεβρουαρίου, 2013

OLYMPUS DIGITAL CAMERA