Archive for 7 Ιανουαρίου 2012

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος

7 Ιανουαρίου, 2012

 • ωάννης βαπτιστής, πικαλούμενος κα ωάννης Πρόδρομος εναι γιος κα προφήτης το Χριστιανισμο. ταν σύγχρονός του ησο Χριστο κα θεωρεται τι μ τν διδασκαλία το προετοίμασε τν κόσμο ν ποδεχθε τν Μεσσία ησο, ξ ο κα χαρακτηρισμς «Πρόδρομος». διδασκαλία το πρξε δηκτικ διαίτερα πρς τς νηθικότητες τς ποιας ξουσίας, γεγονς πο ξανάγκασε τελικ τν τότε τετράρχη τς Γαλιλαίας ρώδη τν ντύπα ρχικ ν τν φυλακίσει κα στ συνέχεια ν τν θανατώσει δ΄ ποκεφαλισμο.
 • ς βιβλικ πρόσωπο θεωρεται τι βρίσκεται στ μεταίχμιο μεταξύ της Παλαις κα τς Καινς Διαθήκης. Κα ες μν τν Παλαι θεωρεται ς «Προφήτης» ες δ τν Καιν ς «Πρόδρομος». ωάννης ναφέρεται κα π τος τέσσερις Εαγγελιστές.
 • Βίος
 • Σύμφωνα μ τν Εαγγελιστ Λουκ ωάννης ταν γις το ερέα Ζαχαρία κα τς λισάβετ πο ταν συγγενής της Θεοτόκου. Περ τς σύλληψης κα τς γέννησής του πο συνέβη 6 μνες πρν τ γέννηση το ησο Χριστο διος Εαγγελιστς ξιστορε θαυμαστ γεγονότα. ν κα λισάβετ φερόταν στείρα ρχάγγελος Γαβριλ διαμήνυσε στν Ζαχαρία τι τελικ γυναίκα του θ γεννήσει γόρι κα ν το δώσει τ νομα ωάννης. Στν ρχ Ζαχαρίας φέρεται ν μ πίστεψε τ λόγια του Γαβριλ κα πιθανς ν πέστη κάποιο κλονισμ κατ τν ποο χασε τν μιλία του, (ρμηνευμένη ς τιμωρία) που κα παρέμεινε λαλος ως τν μέρα πο θ βαπτιζόταν τ παιδ πο θ φερνε στν κόσμο λισάβετ. τσι κα γινε. κτ μέρες μετ τν γέννηση το μωρο, ταν ζητήθηκε π τν διον ν φανερώσει τ νομα το παιδιο, κενος γραψε σ μία πινακίδα τ νομα «ωάννης» κα μέσως πανλθε μιλία του.
 • Πατρίδα το ωάννη κατ μία παράδοση φέρεται Χεβρν, κτ΄ λλη μως γνώμη φέρεται πόλη ούττα. Περ τς νεανικς ζως το ωάννη κα το διωτικο του βίου καμία πληροφορία δν πάρχει κτός της πολ λιτς ναφορς το διου παραπάνω Εαγγελιστ τι: «τ παιδίον ηξανε κα κραταιοτο πνεύματι κα ν ν τας ρήμοις ως μέρας ναδείξεως ατο πρς τν σραήλ».
 • Σημειώνεται ν προκειμένω, μ τ λέξη «ρήμοις» (δοτικ πληθυντικο) χαρακτηρίζονται τ διάφορα μέρη τς διας της ρήμου τς ουδαίας ο ποες φεραν διάφορες πιμέρους νομασίες. Στς ρήμους ατς φαίνεται ν κατέφυγε ωάννης, γι προπαρασκευ το ργου το πως παλαιότερα εχαν μοίως καταφύγει Μωυσς κα προφήτης λίας.
 • Σύμφωνα μ ναφορ το Εαγγελιστ Λουκ ωάννης μφανίζεται πλέον σ λικία 30 τν «κατ θείαν ντολήν», «ν τ ρήμω τς ουδαίας». Κάνοντας μως λόγο περ το ορδάνη ποταμο συνάγεται τι ναφέρεται στ νότιο τμμα τς χώρας, τν περιορδάνεια περιοχή, κηρύσσοντας: «Μετανοετε, γγικεν γρ βασιλεία τν ορανν», «βαπτίζοντας τος προσερχόμενους πρς ατν» (κατ Ματθαον). Παράλληλα μ τ κηρύγματά του ταν κα μφάνισή του καθς σκητικς βίος κα διατροφή του. Φοροσε μάλλινο νδυμα «π τρίχες καμήλου κα ζώνη δερμάτινη περ τν σφύ του». δ διατροφ το ταν γριο μέλι κα κρίδες. Φαίνεται δ πς δν παρέμενε συνέχεια στ διο ατ μέρος λλ περιέρχονταν «πάσαν τν περιχρον το ορδάνου κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας».
 • Τόσο μφάνιση ατ σο κα σκητικς βίος το ωάννη παράλληλα μ τ κηρύγματα κα τς βαπτίσεις μετάνοιας πο προέβαινε ταν πόμενο ν προκαλέσει πλθος κροατν λλ κα πολλν θαυμαστν του π΄ λη τ Παλαιστίνη πο σπευδαν ν τν κούσουν, μεταξ τν ποίων κα στρατιτες κα Σαδδουκαοι κα Φαρισαοι τος ποίους λους στ συνέχεια βάπτιζε στν ορδάνη ποταμό. τσι δν ργησε ατ δράση του ν προκαλέσει κα τ προσοχ το Μεγάλου Συνεδρίου τν βραίων πο στειλε ντιπροσωπεία γι ν λέγξει τί συνέβαινε κα ν μάθει περ ατο, π τν ποία κα λαβε ς πάντηση σχετικ προφητικ ρήση το Προφήτη σαΐα ««φων βοντος ν τ ρήμω, εθύνατε τν δν Κυρίου» (κατ ωάννη)
 • κε τν συνάντησε κα ησος Χριστς κα το ζήτησε ν τν βαπτίσει. κενος ρχικ ρνήθηκε, μως Χριστς πέμενε, κα τσι γιος ωάννης Πρόδρομος βάπτισε τν ησο Χριστ στ νερ το ορδάνη Ποταμο.
 • Τ τίμια λόγια του Προδρόμου νοχλοσαν τς διεφθαρμένες συνειδήσεις τν Φαρισαίων καθς κα το τετράρχη τς Γαλιλαίας κα Περαίας ρώδη ντύπα, ταν τν λεγξε γι τν παράνομη συμβίωσή του μ τν σύζυγο το ζντος δελφο του ρώδη Φιλίππου, τν ρωδιάδα, ποος κα τν φυλάκισε. Σ κάποια γιορτ τν γενεθλίων του, ρώδης ζήτησε π τν κόρη το Σαλώμη ν το χορέψει κα τς ποσχέθηκε μ ρκο ν τς δώσει ,τι το ζητήσει. ρωδιάς, μητέρα της, πο φθονοσε τν ωάννη, βρκε τότε τν εκαιρία πο ναζητοσε που προέτρεψε τότε τν κόρη της ν ζητήσει τ κεφάλι το προφήτου ωάννη μέσα σ’ να πινάκιο (πιάτο). τσι κολούθησε ποκεφαλισμός. Μετ τ μαρτυρικ ατ τέλος, το ωάννη προσελθόντες ο μαθητς το «ραν τ πτμα ατο κα θηκαν ατ ν μνημείω» (κατ Μάρκον).
 • ναγνώριση π τν κκλησία
 • ρθόδοξη κκλησία τιμ τν γιο ωάννη τν Πρόδρομο ναφέροντας τ νομά του μετ τν Παναγία στς προσευχς κα στς δεήσεις.
 • Στν γιο ωάννη τν Πρόδρομο εναι φιερωμένες ξι μέρες το χρόνου:
 • 7 ανουαρίου (Σύναξις Προφήτου Προδρόμου κα Βαπτιστο ωάννου), ρχαιότερη ορτ
 • 24 Φεβρουαρίου (1η & 2η ερεση τς Τίμιας Κεφαλς του)
 • 25 Μαΐου (3η ερεση τς Τίμιας Κεφαλς του)
 • 24 ουνίου (Γενέθλιόν του Τιμίου Προδρόμου κα Βαπτιστο ωάννου), ρίσθηκε μετ τν καθορισμ τν Χριστουγέννων (4ος αώνας).
 • 29 Αγούστου (ποτομή της Τίμιας Κεφαλς του), καθορίστηκε μοίως τν 4ο αώνα, κα
 • 23 Σεπτεμβρίου ( σύλληψή του π τν μητέρα το γία λισάβετ).
 • (Απο την Βικιπαίδεια)

Διονυσιάτικο ρόδο….

7 Ιανουαρίου, 2012

Aπο τα καλούδια της Κατερίνας…

7 Ιανουαρίου, 2012