Περί της κοιμήσεως της Θεοτόκου

Ὅπως εἶναι γνωστό, ἐπάνω ἀπὸ τὸ Σταυρὸ ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ἔδωσε ἐντολὴ καὶ τὴν Παναγία μητέρα τοῦ παρέλαβε ὁ Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστὴς στὸ σπίτι του, ὅπου διέμενε μαζὶ μὲ τὸν ἀδελφό του Ἰάκωβο καὶ τὴ μητέρα τοῦ Σαλώμη, συγγενῆ της Θεοτόκου.

 Ὅταν δὲ ἦλθε ἡ στιγμὴ νὰ τελειώσει τὴν ἐπίγεια ζωή της, ἄγγελος Κυρίου (ἡ παράδοση λέει ὅτι ἦταν ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριὴλ) τῆς τὸ ἔκανε γνωστὸ τρεῖς μέρες πρίν.

 

Ἡ χαρὰ τῆς Θεοτόκου ὑπῆρξε μεγάλη, διότι θὰ συναντοῦσε τὸ μονογενῆ της Υἱὸ καὶ Θεὸ ὅλων τῶν ἀνθρώπων.

Πῆγε, λοιπόν, καὶ προσευχήθηκε στὸ ὅρος τῶν Ἐλαίων, ὅπου συνήθιζε νὰ προσεύχεται καὶ ὁ Κύριος Ἰησοῦς.

 Ἔπειτα, γύρισε στὸ σπίτι τοῦ Ἰωάννη, ὅπου ἔκανε γνωστὴ τὴν ἐπικείμενη κοίμησή της.

 

Ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι τὴν τρίτη ἥμερα ἀπὸ τὴν ἐμφάνιση τοῦ ἀγγέλου, λίγο πρὶν κοιμηθεῖ ἡ Θεοτόκος, οἱ Ἀπόστολοι δὲν ἦταν ὅλοι στὰ Ἱεροσόλυμα, ἀλλὰ σὲ μακρινοὺς τόπους ὅπου κήρυτταν τὸ Εὐαγγέλιο.

 Τότε, ξαφνικὰ νεφέλη τοὺς ἅρπαξε καὶ τοὺς ἔφερε ὅλους μπροστὰ στὸ κρεβάτι, ὅπου ἦταν ξαπλωμένη ἡ Θεοτόκος καὶ περίμενε τὴν κοίμησή της.

 Μαζὶ δὲ μὲ τοὺς Ἀποστόλους ἦλθε καὶ ὁ Ἀρεοπαγίτης Διονύσιος, ὁ Ἅγιος Ἰερόθεος ὁ διδάσκαλος τοῦ Διονυσίου, ὁ Ἀπόστολος Τιμόθεος, καὶ οἱ λοιποὶ θεοσοφοὶ Ἱεράρχες.

 

Ὅταν ἐκοιμήθη, μὲ ψαλμοὺς καὶ ὕμνους τὴν τοποθέτησαν στὸ μνῆμα τῆς Γεσθημανῆ.

 Ἐπειδή, κατὰ θείαν οἰκονομίαν, ἕνας ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους (ὁ Θωμὰς ὅπως λέει ἡ παράδοση) δὲν ἦταν παρὼν στὴν κηδεία τῆς Θεομήτορος, ζήτησε νὰ ἀνοιχτεῖ ὁ τάφος ὥστε νὰ προσκυνήσει καὶ αὐτὸς τὸ Σῶμα τῆς Θεοτόκου.

 

Ἔτσι, μετὰ ἀπὸ τρεῖς ἥμερες, ἄνοιξαν τὸν τάφο καὶ ἔκπληκτοι διαπίστωσαν ὅτι ἡ Παναγία ἀναστήθηκε σωματικὰ καὶ ἀνελήφθη στοὺς οὐρανούς.

 Καὶ βέβαια, ὅλη ἡ ἀνθρωπότητα, μὲ εὐγνωμοσύνη γιὰ τὶς πρεσβεῖες της στὸ Σωτήρα Χριστό, ἀναφωνεῖ: «Χαῖρε, ὢ Μῆτερ τῆς ζωῆς».

 

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος α’.

Ἐν τὴ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας,

 ἐν τὴ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε·

 μετέστης πρὸς τὴν ζωήν,

 μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς,

 καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη,

ἐκ θανάτου τὰς ψυχᾶς ἠμῶν.

 

Κοντάκιον

Ἦχος πλ. β’. Αὐτομελον.

Τὴν ἐν πρεσβείαις ἀκοίμητον Θεοτόκον,

 καὶ προστασίαις ἀμετάθετον ἐλπίδα,

 τάφος καὶ νέκρωσις οὐκ ἐκράτησεν,

 ὡς γὰρ ζωῆς Μητέρα, πρὸς τὴν ζωὴν μετέστησεν,

 ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον.

Ὁ Οἴκος

Τείχισόν μου τὰς φρένας Σωτήρ μου·

 τὸ γὰρ τεῖχος τοῦ κόσμου ἀνυμνῆσαι τολμῶ,

 τὴν ἄχραντον Μητέρα σου,

 ἐν πύργω ρημάτων ἐνίσχυσον μέ,

 καὶ ἐν βάρεσιν ἐννοιῶν ὀχύρωσον μέ·

 σὺ γὰρ βοᾶς τῶν αἰτούντων πιστῶς τὰς αἰτήσεις πληροῦν.

 Σὺ οὒν μοὶ δώρησαι γλώτταν,

 προφοράν, καὶ λογισμὸν ἀκαταίσχυντον·

 πάσα γὰρ δόσις ἐλλάμψεως παρά σου καταπέμπεται φωταγωγέ,

 ὁ μήτραν οἰκήσας ἀειπάρθενον.

Μεγαλυνάριον

Παρέστης Παρθένε ἐκ δεξιῶν,

τοῦ Παμβασιλέως, ὡς Βασίλισσα τοῦ παντός,

 περιβεβλημένη, ἀθανασίας αἴγλην,

ἀρθεῖσα μετὰ δόξης, πρὸς τὰ οὐράνια.

(Πηγή:Ορθόδοξος Συναξαριστής)

9 Σχόλια to “Περί της κοιμήσεως της Θεοτόκου”

 1. Μπάμπης Says:

  Ἐν οὐρανῷ ἐστάναι, νομίζομεν Παρθένε, ἑστῶτες τῷ Ναῷ σου.
  Ζῶσι καὶ τεθνεῶσι, τοῖς ἐπὶ σὲ θαρροῦσιν, ἀντίληψιν σὺ δίδως.
  Ἡ γῆ πανηγυρίζει, ὁ οὐρανὸς χορεύει, σοῦ ἄνω αἰρομένης.
  Ἵνα τὸ κάλλος βλέπεις, τοῦ σοῦ Υἱοῦ Παρθένε, πρὸς οὐρανοὺς μετέστης.
  Ῥητόρων πολυφθόγγων, σοφίαν ἐτροπώσω, τῇ σῇ κυοφορία.
  Ἔρραναν τὸν τάφον, μύροις Θεοτόκε, οἱ κηδεύσαντές σε.

  [από τα Εγκώμια της Παναγίας, στάση Γ’]

  Χρόνια Πολλά σε όλους και εξαιρετικώς στον οικοδεσπότη!
  Να είμαστε γεροί να συναζόμαστε και να χαιρόμαστε με τις ευχές της Θεοτόκου

 2. κατερίνα(κάθριν) Says:

  χρόνια πολλά!!!καλή μέρα!!! Αέραπατέρα και σε όλους βοήθεια η Παναγίτσα μας…

 3. Μπάμπης Says:

  Χρόνια πολλά Ελένη
  Επίτρεψέ μας να προσθέσουμε και τα σχόλια του εξαιρετικού νησιώτικου τραγουδιού που μας θύμισες, γιατί αξίζουν

  ΚΥΡΑ ΜΟΥ ΠΟΡΤΑΪΤΙΣΣΑ – Τραγούδι με προέλευση από την Αστυπάλαια Δωδεκανήσων. Η φωνή που ακούμε προέρχεται από μια τυφλή τραγουδίστρια.

  Ε! Κυρά μου Πορταΐτισσα
  άιντε έβγα από το θρονί σου,
  να ιδείς χαρές που γίνονται
  άιντε έξω από την αυλή σου.

  Παναγιά Παναγιά Παρηγορήτρα παρηγό… παρηγόρα και βοήθα,
  Παναγιά Παναγιά Παρηγορήτρα παρηγό… παρηγόρα κάθε πίκρα.

  Ε! Κυρά μου Πορταΐτισσα
  άιντε με το μεγάλο δρόμο,
  να μ’ αξιώσει η χάρη σου
  άιντε να ‘ρχομαι κάθε χρόνο.

  Παναγιά Παναγιά μου Παναγιά μου παρηγό… παρηγόρα την καρδιά μου,
  Παναγιά Παναγιά μου Παναγιά μου δώσ’ αγέ… δώσ’ αγέρα στην καρδιά μου

 4. Βασιλική Ν. Says:

  Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους και όλες, ιδιαιτέρως στον Θαλασσινό Αεροπατέρα μας!
  Τι πλάσμα θα ήταν η Παναγία… πώς να τη φανταστούμε σαν άνθρωπο, πώς να συλλάβουμε τον τρόπο που περπατούσε, κοιτούσε, μιλούσε; Έχω τεράστια απορία… ελπίζω κάποτε να λυθεί…

  Κι αυτός ο απόστολος Θωμάς, πολύ με παρηγορεί… έρχεται πάντα στο τέλος, πάντα μετά το συμβάν… αλλά δεν μένει απαρηγόρητος και μάλιστα εξαιτίας του γίνονται μεγάλες αποκαλύψεις…

  Δόξα τω Θεώ, μέρα λαμπρή κι ευλογημένη!

 5. Παντελής Says:

  Πεποικιλμένη τη θεία δόξη, η ιε-
  ρά και ευκλεής Παρθένε μνήμη
  σου, πάντας συνηγάγετο, προς
  ευφροσύνην τους πιστούς, εξαρ-
  χούσης Μαριάμ, μετά χορών και
  τυμπάνων τω σω, άδοντας Μονο-
  γενεί, ενδόξως ότι δεδοξασται.

  ποίημα του Κυρίου Κοσμά {μηναίον}

  χρόνια πολλά…βοήθεια μας…εξαιρέτως στους έχοντες τα ονομαστήρια τους.

 6. Ελένη Says:

  Χρόνια πολλά σε όλους και δη στον οικοδεσπότη!

 7. κατερίνα(κάθριν) Says:

  χρόνια πολλά και σήμερα…αφιερωμένο στους λάτρεις της θάλασσας…

  και στον Αέράκη-πατέρα ειδικά…

  στην μνήμη της Μοσχολιού…

 8. aerapatera Says:

  Xρόνια πολλά σ’όλους ,και στον καθένα ξεχωριστά….
  η Παναγία να μας σκεπάζει όλους πάντοτε….
  σας φιλώ, σας ευχαριστώ….

 9. ο 401 Says:

  Χρόνια πολλά! Η Παναγιά μαζί μας…

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: