Archive for Αύγουστος 2011

Φεύγοντας ο Αύγουστος….

31 Αυγούστου, 2011

Περί της καταθέσεως της τιμίας Ζώνης της Θεοτόκου

31 Αυγούστου, 2011

 

Χρυσὴν κορωνίδ’ οἴα, σεμνὴ Παρθένε,

Τῷ τοῦ χρόνου τίθημι σὴν Ζώνην τέλει.

Θέντο σορῶ Ζώνην πρώτη Πανάγνου Τριακοστή.

 

νακομιδ τς τίμιας Ζώνης τς Θεοτόκου, λλοι λένε τι γινε π τ βασιλι ρκάδιο κα λλοι π τ γι το Θεοδόσιο τν Β’. μεταφορ γινε π τν ερουσαλμ στν Κωνσταντινούπολη κα τν τοποθέτησαν σ μία χρυσ θήκη, πο νομάσθηκε γία Σωρός. ταν πέρασαν 410 χρόνια, βασιλις Λέων Σοφς νοιξε τν γία ατ Σωρ γι τ βασίλισσα σύζυγο το Ζωή, πο τν διακατεχε πνεμα κάθαρτο. ταν λοιπν νοιξε τν γία Σωρό, βρκε τν τίμια Ζώνη τς Θεοτόκου ν κτινοβολε περφυσικά. Κα εχε μία χρυσ βούλα, πο φανέρωνε τ χρόνο κα τν μερα πο μεταφέρθηκε στν Κωνσταντινούπολη. φο λοιπν τν προσκύνησαν, Πατριάρχης πλωσε τν τιμία Ζώνη πάνω στ βασίλισσα, κα μέσως ατ λευθερώθηκε π τ δαιμόνιο. ποτε λοι δόξασαν τ Σωτήρα Χριστ κα εχαρίστησαν τν πανάχραντη Μητέρα Του, ποία εναι γι τος πιστος φρουρός, φύλαξ, προστάτις, καταφυγή, βοηθός, σκέπη, σ κάθε καιρ κα τόπο, μερα κα νύκτα.

 

Στ συνέχεια γία Ζώνη τεμαχίστηκε κα τεμάχιά της μεταφέρθηκαν σ διάφορους ναος τς Κωνσταντινούπολης. Μετ τν λωση τς Πόλης π τος Σταυροφόρους τ 1204 μ.Χ., κάποια τεμάχια ρπάχτηκαν π τος βάρβαρους κα πολίτιστους κατακτητς κα μεταφέρθηκαν στ Δύση. να μέρος μως διασώθηκε κα παρέμεινε στν Κωνσταντινούπολη κα μετ τν πελευθέρωση τς Πόλης π τν Μιχαλ ‘ Παλαιολόγο. Φυλασσόταν στν ερ να τς Θεοτόκου τν Βλαχερνν. τελευταία ναφορ γι τ γιο λείψανο εναι νς νώνυμου Ρώσου προσκυνητ στν Κωνσταντινούπολη μεταξύ του 1424 κα 1453 μ.Χ.

 

Μετ τν λωση τς Κωνσταντινούπολης π τος Τούρκους τ 1453 μ.Χ., εναι γνωστο τί πέγινε τ πόλοιπο μέρος τς γίας Ζώνης στ συνέχεια. τσι τ μοναδικ σωζόμενο τμμα εναι ατ πο φυλάσσεται στν ερ Μον Βατοπαιδίου· μ ξαιρετικ περιπετειώδη τρόπο φτασε κε.

 

γιος Κωνσταντνος εχε κατασκευάσει ναν χρυσ σταυρ γι ν τν προστατεύει στς κστρατεες. Στ μέση του σταυρο εχε τοποθετηθε τεμάχιο Τιμίου Ξύλου· σταυρς φερε πίσης θκες μ για λείψανα Μαρτύρων, κα να τεμάχιο τς Τιμίας Ζώνης. λοι ο βυζαντινο ατοκράτορες παιρναν ατν τν σταυρ στς κστρατεες. Τ διο πραξε κα ατοκράτορας σαάκιος Β γγελος (1185-1195) σ μία κστρατεία ναντίον το γεμόνα τν Βουλγάρων σν. Νικήθηκε μως κα μέσα στν πανικ νας ερέας τν πέταξε στ ποτάμι γι ν μν τν βεβηλώσουν ο χθροί. Μετ π μερικς μέρες μως ο Βούλγαροι τν βρκαν· τσι πέρασε στ χέρια το σν.

 

Ο Βούλγαροι γεμόνες μιμούμενοι τος Βυζαντινος ατοκράτορες παιρναν μαζί τους στς κστρατεες τ σταυρό. Σ μία μάχη μως ναντίον τν Σέρβων βουλγαρικς στρατς νικήθηκε π τν Σέρβο γεμόνα Λάζαρο (1371-1389). Λάζαρος ργότερα δώρισε τ σταυρ το γίου Κωνσταντίνου στν ερ Μον Βατοπαιδίου μαζ μ τ τεμάχιο τς Τιμίας Ζώνης.

 

Ο γιοι Πατέρες τς ερς Μονς διασώζουν κα μία παράδοση σύμφωνα μ τν ποία Τιμία Ζώνη τς Θεοτόκου φιερώθηκε στν ερ Μον Βατοπαιδίου π τν ατοκράτορα ωάννη ΣΤ Καντακουζην (1341-1354), ποος στ συνέχεια παραιτήθηκε π τ ξίωμα, κάρη μοναχς μ τ νομα ωάσαφ κα μόνασε στν ερ Μον Βατοπαιδίου.

 

Τ θαύματα πο πραγματοποίησε κα πραγματοποιε Τιμία Ζώνη εναι πολλά. Βοηθ εδικ τς στερες γυνακες ν ποκτήσουν παιδί. ν ζητήσουν μ ελάβεια τ βοήθειά της Παναγίας, τος δίδεται τεμάχιο κορδέλας πο χει ελογηθε στν λειψανοθήκη τς γίας Ζώνης· ν χουν πίστη, καθίστανται γκυες.

 

Ἀπολυτίκιον

 

χος πλ. δ’.

Θεοτόκε ειπάρθενε,

 τν νθρώπων σκέπη,

 σθήτα κα Ζώνην το χράντου σου σώματος,

 κραταιν τ πόλει σου περιβολν δωρήσω,

 τ σπόρω τόκω σου φθαρτα διαμείναντα,

 π σο γρ κα φύσις καινοτομεται κα χρόνος,

 δι δυσωπομεν σέ, ερήνην τ πολιτεία σου δώρησαι,

 κα τας ψυχας μν τ μέγα λεος.

 

Κοντάκιον

χος β’. Τν ν πρεσβείαις.

Τν θεοδόχον γαστέρα σου Θεοτόκε,

 περιλαβοσα Ζώνη σου τιμία,

 κράτος τ πόλει σου προσμάχητον,

 κα θησαυρς πάρχει, τν γαθν νέκλειπτος,

  μόνη τεκοσα ειπάρθενος.

(Πηγή:Ορθόδοξος Συναξαριστής)

 

 

 

 

Aπο τις ομορφιές της λίμνης Κερκίνης -46-

31 Αυγούστου, 2011

Garry Winogrand,( Εβραίος στην καταγωγή, γεννήθηκε το 1928 στο Bronx τής Νέας Υόρκης).

30 Αυγούστου, 2011

Janis M.Bostok (Αυστραλία)

30 Αυγούστου, 2011

1)

Τ λίγο γρ

στν κούπα το τσαγιού μου

μαζεύει τ φς.

2)

Βαθαίν’ γωνία

π’ το δρυοκολάπτη

τ σφυροκόπημα

3)

Μετ τ βαρι ρρώστεια

γεωργς φροντίζει τ γ του

πι σεβαστικά.

(ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΧΑΪΚΟΥ  Ἐπιμέλεια Ζωὴ Σαβίνα Ἐκδόσεις 5+6)

 

Garry Winogrand,( Εβραίος στην καταγωγή, γεννήθηκε το 1928 στο Bronx τής Νέας Υόρκης).

30 Αυγούστου, 2011

Απο τις ομορφιές της λίμνης Κερκίνης -45-

30 Αυγούστου, 2011

Η αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου

29 Αυγούστου, 2011

Τέμνει κεφαλὴν χεὶρ μιαιφόνος ξίφει,

Τοῦ χείρα θέντος εἰς κεφαλὴν Κυρίου.

Εἰκάδι ἀμφ’ ἐνάτη Προδρόμου τάμεν αὐχένα χαλκός.

 

«Οκ ξεστ σο χειν, τν γυναίκα το δελφο σου». Δν σο πιτρέπεται π τ νόμο το Θεο ν χεις τ γυναίκα το δελφο σου, ποιος ζε κόμα.

Λόγια του Τιμίου Προδρόμου, πο ποτελοσαν μαχαιρις στς διεφθαρμένες συνειδήσεις το βασιλι ρώδη ντίπα κα τς παράνομης συζύγου το ρωδιάδος, πο ταν, γυναίκα το δελφο του Φιλίππου.

  ρώδης, μ νεχόμενος τος λέγχους το Προδρόμου, τν φυλάκισε.

Σ κάποια γιορτ μως τν γενεθλίων του, ρώδης ποσχέθηκε μ ρκο ν δώσει στν κόρη τς ρωδιάδος τι ζητήσει, διότι το ρεσε πολ χορός της.

 Τότε αμοβόρος ρωδις επε στν κόρη της ν ζητήσει στ πιάτο τ κεφάλι το ωάννη. Πράγμα πο τελικ γινε.

 τσι, νδοξος Πρόδρομος το Σωτήρα θ παραμένει στος αἰῶνες πόδειγμα σ λους σους θέλουν ν πηρετον τν λήθεια κα ν γωνίζονται κατ τς διαφθορς, νεξάρτητα π κινδύνους κα θυσίες.

 Κα ν τί λένε ο 24 πρεσβύτεροί της ποκάλυψης στ Θε γι τος διεφθαρμένους: «λθεν… καιρς τν θνν κριθναι… κα διαφθεραι τος διαφθείροντας τν γν». λθε, δηλαδή, καιρς τς νάστασης τν νεκρν γι ν κριθε κόσμος κα ν καταστρέψεις (Θεέ μου) κείνους, πο μ τ διεφθαρμένη ζω τος διαφθείρουν κα καταστρέφουν τ γ.

 

Ἀπολυτίκιον

χος δ’. Ταχ προκατάλαβε.

ς πάντων πέρτερος, τν Προφητν ληθς,

ατόπτης κα Πρόδρομος, τς παρουσίας Χριστο, Προφήτα γεγένησαι,

θεν κα παρ’ ρώδου, κτμηθες σου τν Κάραν,

δραμες τος ν δη, προκηρύξαι τ λύτρον

δι σ ωάννη Βαπτιστά, ποθ γεραίρομεν.

 

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον

 

χος β’.

Μνήμη δικαίου μέτ’ γκωμίων· σο δ ρκέσει μαρτυρία το Κυρίου Πρόδρομε·

 νεδείχθης γρ ντως κα Προφητν σεβασμιώτερος, τι κα ν ρείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τν κηρυττόμενον·

 θεν της ληθείας περαθλήσας, χαίρων εηγγελίσω κα τος ν δη,

Θεν φανερωθέντα ν σαρκί, τν αροντα τν μαρτίαν το κόσμου,

κα παρέχοντα μν τ μέγα λεος.

 

Κοντάκιον

χος πλ. α’.

το Προδρόμου νδοξος πoτομή, οκονομία γέγονε τς θεϊκή,

 να κα τος ν δη το Σωτρος κηρύξη τν λευσιν.

 Θρηνείτω ον ρωδιάς, νομον φόνον ατήσασα, ο νόμον γρ τν το Θεο, ο ζντα αώνα γάπησεν, λλ’ πίπλαστον πρόσκαιρον.

(Πηγή:Ορθόδοξος Συναξαριστής)

Garry Winogrand,( Εβραίος στην καταγωγή, γεννήθηκε το 1928 στο Bronx τής Νέας Υόρκης).

29 Αυγούστου, 2011

Απο τις ομορφιές της λίμνης Κερκίνης -44-

29 Αυγούστου, 2011