Archive for Οκτώβριος 2010

Χαϊκου -γ-

28 Οκτωβρίου, 2010

1)

Θ’ λλάξω  πλευρ

μ σ πειράζει

τριζόνι

(ΙΣΣΑ)

2)

Σν ν μν τρέχει τίποτα

Τ κοράκι,

κα τι

(ΙΣΣΑ)

3)

Γι τν καρδι

πο δν μφιμβάλλει,

τ’ σπρα νθη δαμασκηνις

(ΜΟΚΟΥΙΝ)

(΄΄ΧΑΪΚΟΥ΄΄-Μετάφραση:Γ.Λειβαδᾶς Ἐκδόσεις τῆς Λίμνης)

HAROLD G. HENDERSON ΄΄12 υποδείξεις για τον αναγνώστη΄΄(χαϊκού)

27 Οκτωβρίου, 2010

1)

Νὰ θυμᾶσαι πὼς τὸ χαϊκου ἐκφράζει μία

συγκεκριμένη στιγμή,καὶ τὸ συναίσθημά της

στιγμῆς.

2)

Τὸ χαϊκού σοὺ ἐπιτρέπει νὰ μπεῖς στὴ θέση του

ποιητή,κι ἔτσι νὰ νιώσης μὲ τὴ σειρά σου τὶς

περιστάσεις ποὺ διέγειραν  τὸ συναίσθημά του.

3)

Τὸ χαϊκου εἶναι τόσο μικρὸ μὰ προβάλει πιὸ

πολλὰ ἀπὸ κεῖνα ποὺ δηλώνει

Γὶ αὐτὸ ὁ ἀναγνώστης πρέπει νὰ συνεργαστεῖ

ἐνορατικὰ μὲ τὸν ποιητή.

4)

Σ’ ἕνα καλὸ χαϊκου,κάθε λέξη εἶναι σημαντική.

Ὁ ἀναγνώστης πρέπει λοιπὸν νὰ λάβει ὑπ’ ὄψιν

τοῦ τὴν κάθε ἐπαγωγὴ καὶ τὴν ἐσωτερικὴ ἐπιλογὴ

τῆς τεχνικῆς της ποίησης, ἀλλὰ καὶ κάθε

ἐπιφανειακὴ ἀξία.

5)

Πρόσεξε τὴ λέξη ποὺ χαρακτηρίζει τὴν ἐποχή,

ἐὰν ὑπάρχει (ποὺ συνήθως ὑπάρχει) εἶναι

οὐσιῶδες μέρος τοῦ χαϊκου.

6)

Σ’ ἕνα χαϊκου μὲ πραγματικὴ περιγραφὴ εἶναι

ζωτικῆς σημασίας τὸ νὰ μπορέσεις νὰ ἔχεις τὴν

πλήρη καθαρὴ εἰκόνα-πρὶν ἀσχοληθεῖς μὲ τὴν

ὁποιαδήποτε ἀπ’ τὶς ἐπαγωγὲς ποὺ περιέχει.

7)

Ἂν μετὰ ἀπὸ σωστὴ ἀνάγνωση ἕνα ποίημα δὲν

ἀποδίδει καθαρὰ  τὰ γεγονότα ,ἢ τὸ συναίσθημα

δὲν εἶναι χαϊκου.

8)

Τὰ μεταφρασμένα χαϊκου σπανίως ἀποδίδουν

ὅλη τὴ δύναμη τῶν αὐθεντικῶν.

9)

Ἔχει 17 συλλαβὲς (συνήθως).

10)

Αναφέρει ἕνα συγκεκριμένο γεγονὸς –ποτὲ

γενίκευση.

11)

Κάνει τουλάχιστον μία ἀναφορὰ στὴ φύση-

πέραν τῆς ἀνθρώπινης.

12)

Παρουσιάζει τὸ γεγονὸς σὰν νὰ συμβαίνει

ΤΩΡΑ, ὄχι στὸ παρελθόν.

Εvans Walker (Aμερικανος φωτογράφος 1903-1975)

27 Οκτωβρίου, 2010

Άγιον Όρος -104-

27 Οκτωβρίου, 2010

Του Αγίου Δημητρίου σήμερα…

26 Οκτωβρίου, 2010

γιος Δημήτριος γεννήθηκε περ τ 280-284 μ.Χ. κα πέθανε τ 303 τ 305 μ.Χ. στ Θεσσαλονίκη κα ποτελε ναν π τος Μεγαλομάρτυρες τς Χριστιανοσύνης. Δημήτριος ταν γόνος ριστοκρατικς οκογένειας στ Θεσσαλονίκη. Σύντομα νελίχθηκε στς βαθμίδες το Ρωμαϊκο στρατο μ ποτέλεσμα σ λικία 22 τν ν φέρει τ βαθμ το χιλιάρχου. ς ξιωματικός του ρωμαϊκο στρατο κάτω π τ διοίκηση το Τετράρχη (κα πειτα ατοκράτορα) Γαλερίου Μαξιμιανού, ταν ατοκράτορας ταν Διοκλητιανός, γινε χριστιανς κα φυλακίστηκε στν Θεσσαλονίκη τ 303, διότι γνόησε τ διάταγμα το ατοκράτορα Διοκλητιανο «περ ρνήσεως το χριστιανισμο». Μάλιστα λίγο νωρίτερα εχε δρύσει κύκλο νέων πρς μελέτη τς γίας Γραφς.

Σύμφωνα μ τν παράδοση, μέσα στ φυλακ ελόγησε τν μαθητ το Νέστορα «κατασφραγίσας τ μέτωπο ατο δι το σταυρο«, ν νικήσει τν εδωλολάτρη παλαιστ Λυαο «μεγέθει σώματος κα ρώμη τος κτ΄ ατν πεβάλλων». νίκη το Νέστορα ξόργισε τν Ατοκράτορα Μαξιμιαν πο παρευρίσκετο στ στάδιο κα τσι μν Νέστορας ποκεφαλίστηκε, δ Δημήτριος δολοφονήθηκε μ λογχισμ στ πλευρ («λόγχη τρωθες τν πλευράν»).

Στ συνέχεια ο παρευρισκόμενοι χριστιανο παρέλαβαν τ μαρτυρικ λείψανο κα τ θαψαν κα πάνω στ τάφο τ 412 παρχος το λλυρικο Λεόντιος «τν τ δόξαν λαμπρός, τν τ πρς τν Χριστν πίστιν μάλα θερμός», κτισε να «μέσον του σταδίου κα το δημοσίου λουτρο κάλλιστα διηρημένου».

Ο συγγραφες γκωμίων το γίου Δημητρίου, Εστάθιος Θεσσαλονίκης, Γρηγόριος Παλαμς κα Δημήτριος Χρυσολωρς, ναφέρουν τι τ σμα το γίου τάφη στν τόπο το μαρτυρίου, δ τάφος μετεβλήθη σ βαθ φρέαρ πο νέβλυζε μύρο, ξ ο κα προσωνυμία το Μυροβλήτου.

Στς βυζαντινς εκόνες λλ κα στ σύγχρονη γιογραφία γιος Δημήτριος παρουσιάζεται ρκετς φορς ς καβαλάρης μ κόκκινο λογο, σ ντιδιαστολ το λευκο λόγου το γίου Γεωργίου, ν πατ τν πιστο Λυαο.

Εναι πολιοχος τς Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται μώνυμος νας πάνω π τν τάφο του. ορτάζει στς 26 κτωβρίου. Στ Μηνιαον της 26ης κτωβρίου ναγράφεται μνήμη το μετ μικρς βιογραφίας κα δίας κολουθίας πο περιέχει δύο κανόνες τν ποίων ποιητς φέρονται Θεοφάνης Γραπτς κα Πατριάρχης Φιλόθεός της Κωνσταντινούπολης.

πολυτίκιο

Μέγαν ερατο, ν τος κινδύνοις, σ πέρμαχον, οκουμένη, θλοφόρε τ θνη τροπούμενον. ς ον Λυαίου καθειλες τν παρσιν, ν τ σταδίω θαρρύνας τν Νέστορα, οτως γιε Μεγαλομάρτυς Δημήτριε, Χριστν τν Θεν κέτευε, δωρήσασθαι μν τ μέγα λεος

Άγιον Όρος -103-

26 Οκτωβρίου, 2010

Χαϊκού -β-

26 Οκτωβρίου, 2010

1)

Φθινοπωρινὸ φεγγάρι-

Γύριζα γύρω ἀπ’ τὴ λίμνη

ὅλη νύχτα

(Μπασὸ)

2)

Γέρικο ἀπ’ τὴ μέρα

ποῦ φτιάχτηκε

τὸ σκιάχτρο

(Νιόφου)

3)

Ἐλάφι στὴ βροχὴ-

τρεῖς κραυγὲς

καὶ δὲν ξανακούστηκε

(Μπουσὸν)

(Χαϊκοὺ-Μετάφραση:Γ.Λειβαδᾶς Ἐκδόσεις τῆς Λίμνης)

Εvans Walker (Aμερικανος φωτογράφος 1903-1975)

26 Οκτωβρίου, 2010

Άγιον Όρος -102-

25 Οκτωβρίου, 2010

Χαϊκού

25 Οκτωβρίου, 2010

1)

Φθινοπωρινὸ βράδυ

Ὁ μόνος ποὺ ἀκούει τὸν πόνο μου

ὁ τοῖχος

(Basho)

2)

Τὸ φεγγάρι χάνεται,

τὰ κλαδιὰ κρατοῦν ἀκόμα

τὶς σταγόνες τῆς βροχῆς

(Basho)

3)

Φθινοπωρινὸ φεγγάρι

Ὑπάρχουν σκέψεις

στὸ μυαλὸ τοῦ Ἴσσα

(Issa)

(Χαϊκοὺ-Μετάφραση:Γ.Λειβαδᾶς Ἐκδόσεις τῆς Λίμνης)