Μνήμη τῆς ἀποτομῆς της κεφαλῆς τοῦ Τιμίου καὶ Βαπτιστοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου

Μάρκ. στ΄ 14-30

Καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Ἡρώδης· φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ ὄνομα αὐτοῦ·

καὶ ἔλεγεν ὅτι Ἰωάννης ὁ βαπτίζων ἐκ νεκρῶν ἠγέρθη, καὶ διὰ τοῦτο ἐνεργούσιν αἳ δυνάμεις ἐν αὐτῶ.

ἄλλοι ἔλεγον ὅτι Ἠλίας ἐστίν·

ἄλλοι δὲ ἔλεγον ὅτι προφήτης ἐστὶν ὡς εἰς τῶν προφητῶν.

ἀκούσας δὲ ὁ Ἡρώδης εἶπεν ὅτι ὂν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα Ἰωάννην, οὗτος ἐστίν·

αὐτὸς ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν.

αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡρώδης ἀποστείλας ἐκράτησε τὸν Ἰωάννην καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν φυλακὴ διὰ Ἡρωδιάδα τὴν γυναίκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν.

ἔλεγε γὰρ ὁ Ἰωάννης τῷ Ἡρώδη ὅτι οὐκ ἔξεστι σοὶ ἔχειν τὴν γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ σου.

ἡ δὲ Ἡρωδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῶ καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι, καὶ οὐκ ἠδύνατο·

ὁ γὰρ Ἡρώδης ἐφοβεῖτο τὸν Ἰωάννην, εἰδῶς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, καὶ συνετήρει αὐτόν, καὶ ἀκούσας αὐτοῦ πολλὰ ἐποίει καὶ ἠδέως αὐτοῦ ἤκουε.

καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου, ὄτε Ἡρώδης τοῖς γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίει τοῖς μεγιστάσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας, καὶ εἰσελθούσης τῆς θυγατρὸς αὐτῆς τῆς Ἡρωδιάδος καὶ ὀρχησαμένης καὶ ἀρεσάσης τῷ Ἡρώδη καὶ τοῖς συνανακειμένοις, εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ κορασίω·

αἴτησον μὲ ὁ ἐὰν θέλης, καὶ δώσω σοί. καὶ ὤμοσεν αὐτὴ ὅτι ὁ ἐὰν μὲ αἰτήσης δώσω σοί, ἕως ἡμισοὺς τῆς βασιλείας μου.

ἡ δὲ ἐξελθοῦσα εἶπε τὴ μητρὶ αὐτῆς· τί αἰτήσομαι; ἡ δὲ εἶπε· τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ, καὶ εἰσελθοῦσα εὐθέως μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλέα ἠτήσατο λέγουσα·

θέλω ἴνα μοὶ δῶς ἑξαυτὴς ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ.

καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ βασιλεύς, διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους ο ὐκ ἠθέλησεν αὐτὴν ἀθετῆσαι.

καὶ εὐθέως ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλάτωρα ἐπέταξεν ἐνεχθῆναι τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.

ὁ δὲ ἀπελθῶν ἀπεκεφάλισεν αὐτὸν ἐν τὴ φυλακή, καὶ ἤνεγκε τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίω, καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τὴ μητρὶ αὐτῆς.

καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἦλθον καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ, καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν μνημείω.

Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῶ πάντα, καὶ ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν.

Ένα Σχόλιο to “Μνήμη τῆς ἀποτομῆς της κεφαλῆς τοῦ Τιμίου καὶ Βαπτιστοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου”

  1. Ελένη Says:

    Kατά τους πατέρες, η νηστεία προς τιμήν του Ιωάννη είναι και προς «άρση» του δείπνου κατά το οποίο αποφασίστηκε η αποτομή.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: