Κυριακή Ζ’ ἀπό τοῦ Πάσχα (Τῶν Ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων τῆς Ἅ’ Οἰκουμενικῆς συνόδου)

Ἀπολυτίκιον τῶν Πατέρων Ἦχος πλ. δ’

Ὑπερδεδοξασμένος εἰ,

Χριστέ ὁ Θεός ἠμῶν,

ὁ φωστήρας ἐπί γής

τούς Πατέρας ἠμῶν θεμελιώσας,

καί δί’ αὐτῶν πρός τήν ἀληθινήν πίστιν,

πάντας ἠμᾶς ὁδηγήσας,

πολυεύσπλαγχνε, δόξα σοι.

Κοντάκιον

Ἦχος πλ. δ’

Ἀποστόλων τό κήρυγμα,

καί τῶν Πατέρων τά δόγματα,

τή Ἐκκλησία μίαν τήν πίστιν ἐκράτυνεν,

ἤ καί χιτώνα φοροῦσα τῆς ἀληθείας,

τόν ὑφαντόν ἐκ τῆς ἄνω θεολογίας,

ὀρθοτομεῖ καί δοξάζει,

τῆς εὐσεβείας τό μέγα μυστήριον.

(ἀπό τό βιβλίο τοῦ Πεντηκοσταρίου)

4 Σχόλια to “Κυριακή Ζ’ ἀπό τοῦ Πάσχα (Τῶν Ἁγίων 318 θεοφόρων πατέρων τῆς Ἅ’ Οἰκουμενικῆς συνόδου)”

 1. Ελένη Says:

  Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος διήρκεσε δύο μήνες και δώδεκα ημέρες.
  Πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια της Βιθυνίας.
  Συγκλήθηκε από τον Μέγα Κωνσταντίνο το 325.
  Συμμετείχαν σε αυτήν 318 επίσκοποι, μεταξύ αυτών ο Μέγας Αθανάσιος.
  Η Σύνοδος κανόνισε την ημερομηνία εορτασμού του Πάσχα.
  Καταδίκασε τη διδασκαλία του Αρείου και διακήρυξε την ομοουσιότητα του Υιού με τον Πατέρα.
  Τέλος εξέδωσε είκοσι κανόνες συμπεριλαμβανομένου του Συμβόλου της Νικαίας.
  Συγκεκριμένα τα 7 πρώτα άρθρα:
  1. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

  2. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι’ οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.

  3. Τὸν δι’ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.

  4. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.

  5. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.

  6. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.

  7. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

  Τα υπόλοιπα 5 προστέθηκαν το 381 στη Β’ Οικουμενική Σύνοδο.

 2. Μπάμπης Says:

  Τί όμορφοι στίχοι!

  Τί αλήθεια κι ομορφιά!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s


Αρέσει σε %d bloggers: