Archive for Απρίλιος 2008

Σημαίνει…

26 Απριλίου, 2008

…κι’όμως…ε ξ η γ έ ρ θ η ! ! !

26 Απριλίου, 2008

Εξηγέρθη ως ο υπνων Κύριος

καί ανέστη σώζων (πάντας) ημάς.

Α λ λ η λ ο ύ ι α.

Γλυκοχαράζει…

26 Απριλίου, 2008

Σιγησάτω πάσα σάρξ βροτεία…

26 Απριλίου, 2008

…και στήτω μετά φόβου και τρόμου,

και μηδε γήινον,εν εαυτή λογιζέσθω’

ο γαρ Βασιλεύς των βασιλευόντων,

και Κύριος των κυριευόντων,

προσέρχεται σφαγιασθήναι,

και δοθήναι βρώσιν τοίς πιστοίς’

προηγούνται δε τούτου,

οι χοροί των Αγγέλων,

μετα πάσης αρχής και εξουσίας, τα πολυόμματα Χερουβίμ,

και τα εξαπτέρυγα Σεραφείμ,

τας όψεις καλύπτοντα,

και βοώντα τον υμνον’

Αλληλούια,αλληλούια,αλληλούια.

Ο ωραίος καλλει…

25 Απριλίου, 2008

...παρά πάντας βροτούς,

ως ανίδαιος νεκρός

καταφαίνεται,

ο τήν φύσιν ωραίσας

του παντός.

…Ετοιμα σαν απο πάντα,να ανθίσουν….

25 Απριλίου, 2008

Toυ Σταυρού το φώς….να φωτίζει όλους μας…

25 Απριλίου, 2008

…Αρχίζει να φωτίζει….

24 Απριλίου, 2008

Ο ήλιος εσκοτίζετο….

24 Απριλίου, 2008

Πάσα η κτίσις,…

24 Απριλίου, 2008

...ηλλοιούτο φόβω,θεωρούσα σε,

εν σταυρω κρεμάμενον Χριστέ’

ο ήλιος εσκοτίζετο,

και γής τα θεμέλια συνεταράττετο’

τα πάντα συνέπασχον, τω τα πάντα κτίσαντι.

Ο εκουσίως δι’ημας υπομείνας,

Κύριε δόξα σοι.